Проект: BG-RRP-3.004-0893-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Главна цел: Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Целта ще бъде постигната чрез закупуване на производствено оборудване и „тикет система“ за планиране и управление, която надгражда текущата ERP система на предприятието, с помощта на които то ще дигитализира и оптимизира дейността си.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие му чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността му.

Краен получател на помощта: СМАРТ БИЗНЕС СОФТ ООД

Обща стойност на проекта: 107 398.00 лв., от които 53 699.00 лв. европейско финансиране.

Начало: 10.04.2023

Край: 10.04.2024

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png