Не технологиите, а клиентите преоформят услугите, които се предлагат на терен, изисквайки повече от компаниите и техниците, с които си взаимодействат редовно. Дигиталните технологии и всички тенденции помагат на доставчиците на такъв тип услуги да станат по-проактивни и да отговарят на потребностите на клиентите.

Автоматизация

Задачите могат автоматично да се планират и възлагат на техници, като се гарантира, че на всеки от тях се дава най-оптималния набор от дейности за деня и се съкращава всяко ненужно време за пътуване между обектите.

Автоматизацията дава възможност на техниците да бъдат по-ефективни, да работят по-продуктивно и да стимулират приходите с незабавен достъп до ключова информация за клиентите и данни за запасите. По този начин може да се предостави по-персонализирано обслужване и възможност за генериране на повече приходи.

Софтуерите като SBS Field Desk са добър инструмент за  управление на запасите. По този начин се гарантира, че нивата на запасите от основни компоненти се поддържат на подходящи нива и се елиминира възможността от липса на необходимите материали. Фактурирането също може да бъде автоматизирано.

Управление на данните

В основата на почти всички тези иновации са данните. Правилното им управление и анализ могат да помогнат на доставчиците на услуги на терен постоянно да преоценяват разбирането си за нуждите на клиентите.

Материалите могат да бъдат коригирани и адаптирани, за да се повиши степента на ангажираност и успех. Могат да бъдат разработени по-подробни профили на клиентите, за да бъдат разбрани по-добре техните нужди. Това дава нови възможности за генериране на приходи, а неефективността на всяко ниво на бизнеса може да бъде премахната.

Мобилност

Достъпът до мобилни технологии и други подобни устройства се счита за съществен компонент в съвременната бизнес среда.

Техниците могат да повишат производителността, като получат достъп до информация в реално време за работните си места, включително данни за клиенти, инсталирани машини, достъп до схеми и други. Те могат да получават проектни спецификации, да преглеждат информацията за активите, да правят заявки за части, да попълват отчети за услуги, да сканират баркодове, да добавят снимки и външни документи към задания и много други. Мобилността също така дава възможност на техниците да си сътрудничат по-лесно с колегите си.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png