FSM (Field Service Management) представлява софтуер за управление на задачи и на услуги, предоставяни на терен. Този тип мобилна технология усъвършенства бизнес процесите.  Използва се за по-добро разпределение на задачите на служителите и предоставяне на по-качествена услуга. С точното управление на теренната работа се създава реална комуникация между техници и офис администрация, подобрява се разработването на графика със задачи, следят се сметки и дори се събират плащания.

Софтуерът върви ръка за ръка с подходящата стратегия за прилагането му. Ето някои примерни такива:

Обсъдете въвеждането на софтуера с ключови служители. Ръководителите закупуват софтуер, без да се консултират с ползвателите на продукта – техническия си екип. Това може да доведе до демотивация за използването му на терен. Отделете време, за да уточните с техниците, кои елементи  на софтуера ще улеснят работата им. Обсъдете и кои  биха ги затруднили и как те възприемат продукта като помощник в оперативната дейност.  Изберете ли такъв продукт, отделете достатъчно време за обучение.

Интегрирането на данните е важно. Без подходящ FSM инструмент техниците вероятно разчитат на поръчки, издадени и оформени на хартия  и фактури, които предават на офис администрацията. Тя съхранява тези документи под формата на файлове. Интегрирането на данните спестява тази задача на офис отдела. Например, при възложен ремонт, техникът получава съобщение на мобилното устройство. При преглед на календара излизат всички подробности – име, адрес на клиент, вид на работа и всички необходими уточнения. Когато пристигне на място, може да издаде фактура и да получи парите за услугата. При плащането офис администрацията също веднага  се уведомява  и получава квитанция. Данните текат двупосочно между техници и офис в реално време и стигат до отдел ,,Маркетинг”. Така се дава възможност  за подобряване качеството на услугата чрез предоствяне на бързи решения за клиента.

Проследяване и контрол  на работния процес. Няма как всичко да бъде изцяло обхванато от ръководството. Нужно е да имате доверие на техниците, че работят коректно и точно. С помощта на програмния продукт може да следите целия технически екип и до къде е стигнал в хода на работата. С едно щракване на бутон се проверява  дали техниците пътуват до адреса, кога започват или приключват.  Ако  се сремите да предлагате висококласна услуга, наблюдавате целия работен график.

Улеснете плащането. Заплащането на  извършената услуга по-късно   след извършването й е отнема време и е допълнителен ангажимент за клиентите. Много FSM инструменти позволяват на техници да издават фактури на място и да събират таксите от клиентите. При плащане квитанциите се предоставят директно на офис администрацията. Това спестява задачата на този отдел да събира счетоводните документи и оптимизира онагледяването на финансовия поток.

FSM   заедно с точната стратегия и доброто, удачно, обмислено  внедряване може да опрости бизнес операциите и да усъвършенства обслужването на клиенти.  Важно е, да се намери интуитивен програмен продукт, подходящ за потребностите на фирмата.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png