Тактическо планиране на графици и задачи със SBS Field Desk

Целта на тактическото планиране е да се създаде график, който отговаря на всички законови изисквания, фирмени и индивидуални споразумения, като същевременно отговаря оптимално на интересите на компанията, служителите и клиентите.

Тактическото планиране взема предвид прогнозираното търсене на работно време, капацитета на агента за обслужване на място и смяната на служителите или предпочитанията за работното време. Графикът е добре балансиран между целите, някои от които включват:

  • Производителност
  • Разходи за агент на терен
  • Споразумения за ниво на обслужване
  • Удовлетвореността на клиентите
  • Удовлетвореност на служителите

Това може да бъде огромен процес. Въпреки това, с подходящ софтуер за управление на услуги на терен (Field Desk), компаниите могат да имат поглед върху цялата информация, която е необходима, за планирането тактически график. Например, SBS Field Desk категоризира всички заявки за обслужване на място в различни категории, като невъзложени сервизни задачи, просрочени сервизни задачи, сервизни задачи, планирани за деня, нерешени задачи за обслужване и т.н. Тези категории помагат за оптимизиране на ежедневните графици чрез присвояване или разрешаване на тикети за обслужване на място въз основа на целите компанията и интересите на клиенти.

Има няколко добри практики за привеждане в съответствие на правилата за планиране с бизнес приоритетите.

Може да бъде даден приоритет на всяко решение за планиране, като се вземат предвид проактивни фактори (като правила за планиране, исторически данни, цели и задачи) и реактивни фактори (като лични проблеми на техника, проблеми, свързани с времето, проблеми с клиентите, обхвата на задачата).

  • Идентифицирайте въздействието върху бизнеса, когато правилото за планиране е нарушено.
  • Идентифицирайте правилата за планиране, които вече влияят на вашия бизнес поради липса на приоритизиране.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Увеличаване на продажбите чрез качествен анализ с Power BI

Може би за никой не е тайна, че добрите постижения са резултат от внимателно планиране, упорита работа и качествен анализ. В динамично развиваща се бизнес среда постигането на задоволителни резултати от продажби не е лесна задача, макар и да имаме достъп до много инструменти, канали и потенциални клиенти. Read more

Правилното планиране на графиците на техниците повишава ефективността на бизнеса

Правилното планиране на графика на техниците е един от най-важните фактори за успех на всеки бизнес, който предлага услуги на терен. Въпреки факта, че това няма нищо общо с качеството на работата на техника, практиката ни показва, че ефективното планиране може да доведе до по-голямо удовлетворение на клиентите и респективно – повече приходи, а неефективното планиране би могло да постави организацията в ступор и да доведе до лавинообразна загуба на клиенти. Read more

Как да подобрим управлението на работни поръчки с Field Desk софтуер?

Някои типични процеси за управление на работни поръчки работят добре, ако дадената компания все още не е много голяма. Но когато бизнесът расте, тези процеси започват да се нарушават. Read more

Основни предимства на софтуерите за управление на услуги на терен

Компаниите, които предлагат услуги на терен се срещат с много и различни предизвикателства. Способността да се изправят пред тези предизвикателства и да ги преодолеят е от ключово значение за всеки бизнес, който иска да постигне рентабилност и устойчивост на пазара. Read more

Управление на промяната при внедряване на ERP системи

Управлението на промените при внедряването на ERP система играе решаваща роля за успеха на проекта. Добре планираните стратегии могат да помогнат на бизнеса да избегне често срещани грешки и да подготви всички служители за въвеждане на новия начин на работа чрез доказан модел за управление на организационните промени. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png