Какви са ползите на ERP системите за строителните компании?

Системите за управление на ресурсите на предприятието (ERP) са едно от най-добрите софтуерни решения, които могат да помогнат значително на строителния бизнес. Системата се предлага с много модули и e стабилно решение за компанията, което помага за управление на всички отдели. Read more

Ползите от оптимизацията на маршрута за фирмите, които предлагат услуги на терен

За компаниите, които имат мобилни екипи и предлагат услуги на терен е важно техниците да поемат по най-ефективния маршрут, но това изглежда, че е трудно постижимо. Има твърде много фактори, които е невъзможно да се предвидят и контролират, а в същото време увеличаването на производителността е от решаващо значение за успеха на бизнеса.

С помощта на софтуер за управление на услуги на терен (Field Desk) компаниите имат нови възможности да подобрят процесите си, за да оптимизират маршрутите за пътуване и да увеличат производителността на мобилните екипи. Read more

Защо да инвестирате във Field Desk софтуер? (Инфографика)

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Read more

6 ключови ползи на ERP системите в производството

Производственият сектор е  силно конкурентен и много разнообразен като дейности. За да бъдат ефективни и конкурентноспособни, предприятията е необходимо да внедрят софтуерно решение, което да увеличи производителността, да намали разходите и да увеличи приходите. ERP системите управляват всички аспекти от дейността и съхраняват информацията в единна база данни, което значително намалява възможността за грешки и дава пълна видимост за състоянието на бизнеса. Read more

Ползите от Field Desk софтуер за монтажните фирми в соларната индустрия

През последните години възобновяемата енергия се налага като сфера в енергетиката и вече е едно от задължителните неща в нашето ежедневие.  Броят на проектите, свързани с ВЕИ постоянно се увеличава, както и конкуренцията сред монтажните фирми.

За да могат да отговорят на по-голямото търсене, повишените изисквания от страна на клиентите и силно конкурентната среда, соларните компании е необходимо максимално да рационализират, автоматизират и оптимизират всички процеси и дейности. По този начин те ще могат да постигнат бърза мащабируемост на бизнеса, устойчиво развитие, по-голяма продуктивност и ефективност. Read more

Ползи от използване на Field Desk софтуер в телеком компаниите

Сферата на телекомуникациите е една от най-бързо развиващите се днес. Компаниите, заети в тази индустрия са изправени пред редица предизвикателства като увеличаване на конкурентите, нарастващи изисквания от страна на потребителите и бързо навлизане на все по-нови технологии.

Управлението на всички процеси, правилното разпределение на задачи към техниците, оптимизацията на времето и контролът на оперативните разходи са от ключово значение за успеха на компаниите. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png