Защо да инвестирате във Field Desk софтуер? (Инфографика)

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Read more

6 ключови ползи на ERP системите в производството

Производственият сектор е  силно конкурентен и много разнообразен като дейности. За да бъдат ефективни и конкурентноспособни, предприятията е необходимо да внедрят софтуерно решение, което да увеличи производителността, да намали разходите и да увеличи приходите. ERP системите управляват всички аспекти от дейността и съхраняват информацията в единна база данни, което значително намалява възможността за грешки и дава пълна видимост за състоянието на бизнеса. Read more

Ползите от Field Desk софтуер за монтажните фирми в соларната индустрия

През последните години възобновяемата енергия се налага като сфера в енергетиката и вече е едно от задължителните неща в нашето ежедневие.  Броят на проектите, свързани с ВЕИ постоянно се увеличава, както и конкуренцията сред монтажните фирми.

За да могат да отговорят на по-голямото търсене, повишените изисквания от страна на клиентите и силно конкурентната среда, соларните компании е необходимо максимално да рационализират, автоматизират и оптимизират всички процеси и дейности. По този начин те ще могат да постигнат бърза мащабируемост на бизнеса, устойчиво развитие, по-голяма продуктивност и ефективност. Read more

Ползи от използване на Field Desk софтуер в телеком компаниите

Сферата на телекомуникациите е една от най-бързо развиващите се днес. Компаниите, заети в тази индустрия са изправени пред редица предизвикателства като увеличаване на конкурентите, нарастващи изисквания от страна на потребителите и бързо навлизане на все по-нови технологии.

Управлението на всички процеси, правилното разпределение на задачи към техниците, оптимизацията на времето и контролът на оперативните разходи са от ключово значение за успеха на компаниите. Read more

Как ERP системите подобряват управлението на веригата на доставките?

Съвременните ERP решения добавят стойност във всяка част от веригата на доставки, като увеличават ефективността в различни отдели и позволяват по-добро взаимодействие с доставчиците и клиентите.

Автоматизирането на целия работен процес от производство до доставка на продукт води до значително намаляване на режийните и оперативните разходи. ERP системите рационализират пътя, по който материалите, финансите и информацията преминават от доставчиците към клиентите. Read more

3 добри практики за планиране на графици с Field Service софтуер

Графикът на техниците и разпределението на мобилните екипи са най-важният фактор за успеха на всеки бизнес, който предоставя услуги на терен. Ефективното планиране може да доведе до повишаване на приходите и обратно – неефективното планиране може да увеличи разходите и да намали удовлетвореността на клиентите. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png