Видове BI решения и ползите от тях

Business Intelligence (BI) инструментите помагат на организацията да събира, консолидира и извлича стойност от своите необработени данни. Тези инструменти позволяват на потребителите да анализират своите данни в дълбочина, подобрявайки вземането на решения на всяко ниво в организацията. Read more

Как ERP системите помагат за повишаване на продажбите?

В продължение на години софтуерните решения за управление на продажбите бяха самостоятелни продукти за много производствени фирми, но отделянето на процесите на продажби от други аспекти на операциите доведе до неефективност. Read more

Как SBS Field Desk помага да се управляват различните услуги на терен?

Софтуерите за управление на услуги, които се извършват на терен, какъвто е SBS Field Desk, предлаган от екипа на Smart Business Soft, са подходящи за всички организации, чиито служители посещават клиенти в техните собствени обекти. Те могат да бъдат доставчици на комунални услуги, телекомуникационни компании, поддръжка и много други. Общото между тях е, че услугата се извършва в обекта или дома на клиента, и че са необходими данни за точното и ефективно изпълнение на тези услуги. Read more

Ползите от стандартизация на бизнес процесите

Стандартизацията на процесите описва установяването на набор от правила, управляващи как хората в една организация трябва да изпълняват дадена задача или последователност от задачи. Стандартизацията може да се приложи към всеки процес, всяка задача или процедура, която е от значение за организацията: отговаряне на телефона, изплащане на заплати, описване на информация за клиента, проследяване на задачите и много други. Read more

3 водещи тенденции при управлението на услуги на терен

Не технологиите, а клиентите преоформят услугите, които се предлагат на терен, изисквайки повече от компаниите и техниците, с които си взаимодействат редовно. Дигиталните технологии и всички тенденции помагат на доставчиците на такъв тип услуги да станат по-проактивни и да отговарят на потребностите на клиентите. Read more

ERP системите
Ключови характеристики на ERP системите за бизнеса

ERP системите помагат на компаниите да използват интегрирани решения за управление на бизнеса и да автоматизират определени процеси в отделите на организацията. Тези инструменти все повече набират популярност сред компаниите, както големи, така и малки, заради техния централизиран подход към управлението на бизнес процесите. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png