Business Intelligence

  
 
#

ERP софтуер.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Виж поече

 

ERP софтуер Light.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Виж поече
#
#

Сървър в облака.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Виж поече

Изработка на сайтове.

Сигурност и защита на данните – приложението отговаря на законовите изисквания и е съобразено с нормативната уредба на счетоводството в Република България.

Съхранение на информацията – информацията за определянето на времето и източника на предаваните фактури се съхранява в срок от една година.

Виж поече
#
#

Business Intelligence

Посредством специализирано  аналитично решение, имаме възможността да свържем голяма база от данни и да осигурим важни за бизнеса интерактивни справки. По този начин получавате визуализации и доклади бързо и лесно, като имате възможността да ги споделяте с хора от Вашата организация, в интернет и чрез мобилни устройства. 

  • Визуализиране на ключовите бизнес показатели.
  • Дефиниране на специфични сечения на данните за постигане на желаните справки и анализи.
  • Персонализиране на визуализацията на справката. Възможност за най-модерни графики, таблици и смесени решения.
  • Изготвяне на неограничен брой различни справки, спрямо Вашите нужди.

Предимства

Използване на сигурно и силно аналитично решение

Използва се световен лидер на пазара за бизнес анализи - Microsoft Power BI.

Това осигурява сигурността на данните и предоставя силен инструмент за реализиране на всички необходими справки и анализи.

Модерна и детайлна визуализация

Използваният инструмент позволява една модерна визия и удобен начин за анализ на важната за Вас информация. Не само ще получите необходимите данни, но и те ще бъдат подкрепени от детайлни графики.

Актуална информация от всяка точка

Решението позволява достъп от всяка точка, където има интернет. Дава възможност за споделяне на справки и анализи с колеги, клиенти и партньори.