Участие на Смарт Бизнес Софт в Международно бизнес изложение на “Архитектурно-строителната седмица 2024” в Интер Експо Център – София

SmartBusinessSoftInterExpoCenterSBSFieldService

Имаме удоволствието да обявим, че екипът на Смарт Бизнес Софт с нетърпение очаква да участва като изложители в най-голямото бизнес събитие на годината в областта на архитектурата и строителството – Международната бизнес изложба Архитектурно-строителна седмица. Събитието ще се проведе от 3 до 6 април 2024 година в Интер Експо Център – София.

Нашето присъствие на изложбата е особено значимо този път, тъй като ще представим нашето последно иновативно решение – SBS Field Service. Разработеният от нас софтуер вече се използва от редица големи компании, които са подобрили ефикасността на своите служители и обслужват по-качествено своите клиенти.

SBS Field Service е създаден с цел да оптимизира и подобри управлението на сервизната дейност, като предлага функционалности за планиране, управление и анализ на работните процеси. Убедени сме, че нашият софтуер може да добави значителна стойност към вашия бизнес и да ви помогне да превърнете сервизната дейност в печеливш сегмент.

Нашият щанд с номер Д6 в зала 4 на Интер Експо Център – София ще бъде отворен за лични срещи и демонстрации на SBS Field Service. Освен това, с удоволствие ви каним на нашата презентация на 04 април от 13:00 часа, където нашите лектори – Ганчо Ганев, Ивайло Демирев и Иван Аржентински, ще споделят ценни познания и опит на теми, свързани с превръщането на сервизната дейност в успешен бизнес и внедряването на изкуствен интелект в бизнес процесите.

Не пропускайте възможността да се запознаете с нас и да научите повече за това как SBS Field Service може да ви помогне да увеличите ефективността и рентабилността на вашия бизнес.

Очакваме ви с нетърпение!

 

Webinar “Мобилен сервиз – Необходимото зло ли е?”

В света на съвременните бизнеси, където времето е ценност от първокласно значение, оптимизацията на работните процеси е ключов елемент за постигане на успех. В този контекст, темата за мобилния сервиз – неговото значение, предизвикателствата и решенията, се превърна в един от най-актуалните разговори в бизнес общността.

На недавно проведения уебинар, организиран от бизнес консултанта по управление и планиране на сервизни дейности, Ганчо Ганев, темата “Мобилен Сервиз – Необходимото зло ли е?” беше представена и разгледана от различни перспективи.

Ганчо Ганев внимателно анализираше проблемите, пред които се изправят мобилните техници. Той подчерта важността на ефективното управление на времето, оптимизацията на маршрутите и комуникацията с клиентите като ключови фактори за успешното изпълнение на задачите на терена. Ганчо Ганев демонстрира как липсата на правилно планиране и координация може да доведе до загуба на време и ресурси за компанията, както и до недоволство от страна на клиентите.

В резултат на тези предизвикателства, Смарт Бизнес Софт взеха участие в уебинара, представяйки своето софтуерно решение – SBS Field Desk и SBS Mobile Service (Field Service Management). Този иновативен софтуер предлага цялостно решение за планиране, управление и отчитане на сервизни дейности и мобилни екипи/техници. SBS Field Desk и SBS Mobile Service (FSM) се отличават с интуитивен интерфейс и богати функционалности, които позволява на бизнесите да координират и оптимизират работата на своите теренни екипи, като намаляват излишните разходи и увеличават производителността.

Представителите на Мундус Сървисиз АД допълниха обсъждането, като споделиха своите опити и успехи в областта на оптимизацията на процесите в сервизните заявки. Те представиха как успяха да си оптимизират процесите в сервизните заявки, планирането на задачите, управлението на мобилните техници и отчитането на извършената дейности. Техният опит беше още един пример за възможностите за подобрение чрез правилно използване на съвременни софтуерни решения.

Освен това, представителите на Смарт Бизнес Софт споделиха успешни казуси от реалния бизнес свят, където внедряването на SBS Field Desk и SBS Mobile Service (FSM) доведе до значително подобрение на ефективността и увеличаване на клиентското удовлетворение.

В заключение, уебинарът “Мобилен Сервиз – Необходимото зло ли е?” представи ценни анализи и практически решения за компаниите, които се сблъскват с предизвикателствата на мобилния сервиз. Софтуерното решение SBS Field Desk и SBS Mobile Service (FSM) от Смарт Бизнес Софт се явява като неотменен инструмент за оптимизация на сервизните дейности и постигане на успешни резултати в бизнеса.

За да научите повече за темата и да видите уебинара, посетете YouTube канала на Смарт Бизнес Софт, като кликнете на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=qnl6xkkepN4

Европейско финансиране – BG-RRP-3.004-0893-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Проект: BG-RRP-3.004-0893-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Главна цел: Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Целта ще бъде постигната чрез закупуване на производствено оборудване и „тикет система“ за планиране и управление, която надгражда текущата ERP система на предприятието, с помощта на които то ще дигитализира и оптимизира дейността си.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие му чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността му.

Краен получател на помощта: СМАРТ БИЗНЕС СОФТ ООД

Обща стойност на проекта: 107 398.00 лв., от които 53 699.00 лв. европейско финансиране.

Начало: 10.04.2023

Край: 10.04.2024

Подобрено обслужване в телекомуникационната индустрия с FSM софтуер

Телекомуникационната индустрия е силно конкурентна. Осигуряването на отлично обслужване на клиентите е от решаващо значение за поддържането на лоялни потребители и спечелването на нови. Мобилните оператори разширяват своите предложения и внедряват все по-модерни технологии.  Техните операции за обслужване, особено на място, стават все по-сложни. Тук идва на помощ софтуерът за управление на услуги на терен.  Разберете как  този софтуер може да подобри обслужването на клиентите в телекомуникационния сектор. Read more

Ползите от интегрирането на ERP и FSM при комплексни модели за предоставяне на услуги

Софтуерът за планиране на  ресурсите на предприятието (ERP), както и  този за управление  услуги на терен (FSM) са мощни инструменти за бизнес, при който има сложни модели за предоставяне на услуги. ERP системите позволяват на фирмите да управляват своите операции, включително продажби, доскавка, инвентаризация, финанси и други. Софтуерът за управление на услуги на терен е проектиран да оптимизира операциите по обслужване на място. Интегрирането на тези две системи може да предостави на бизнеса редица от предимства, включително подобрена ефективност, спестяване на разходи и рационализирани работни процеси. Read more

Кога една компания има нужда от софтуер за управление на услуги на терен (FSM)?

Софтуерът за управление на услуги на терен е критичен инструмент за фирми, които разчитат на мобилна работна сила за дейности на място. Софтуерът помага на компаниите да управляват своите техници, активи и заявки за услуги. Този тип решение е особено полезено за фирми в  индустрии като ОВК (отопление, вентилация и климатизация), комунални услуги, строителство и телекомуникации.    Запознайте се с ползите от прилагането на тази технология. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png