Как SBS Field Desk помага да се управляват различните услуги на терен?

Софтуерите за управление на услуги, които се извършват на терен, какъвто е SBS Field Desk, предлаган от екипа на Smart Business Soft, са подходящи за всички организации, чиито служители посещават клиенти в техните собствени обекти. Те могат да бъдат доставчици на комунални услуги, телекомуникационни компании, поддръжка и много други. Общото между тях е, че услугата се извършва в обекта или дома на клиента, и че са необходими данни за точното и ефективно изпълнение на тези услуги. Read more

Ползите от стандартизация на бизнес процесите

Стандартизацията на процесите описва установяването на набор от правила, управляващи как хората в една организация трябва да изпълняват дадена задача или последователност от задачи. Стандартизацията може да се приложи към всеки процес, всяка задача или процедура, която е от значение за организацията: отговаряне на телефона, изплащане на заплати, описване на информация за клиента, проследяване на задачите и много други. Read more

3 водещи тенденции при управлението на услуги на терен

Не технологиите, а клиентите преоформят услугите, които се предлагат на терен, изисквайки повече от компаниите и техниците, с които си взаимодействат редовно. Дигиталните технологии и всички тенденции помагат на доставчиците на такъв тип услуги да станат по-проактивни и да отговарят на потребностите на клиентите. Read more

ERP системите
Ключови характеристики на ERP системите за бизнеса

ERP системите помагат на компаниите да използват интегрирани решения за управление на бизнеса и да автоматизират определени процеси в отделите на организацията. Тези инструменти все повече набират популярност сред компаниите, както големи, така и малки, заради техния централизиран подход към управлението на бизнес процесите. Read more

Ключови функции на Field Desk софтуера за бизнеса

Софтуерът за управление на услуги на терен (Field Desk)  има за цел да предостави на компаниите най-добрите инструменти за управление на техния бизнес, наблюдение на служителите и проследяване на ефективността на тяхната компания на едно място. Read more

Защо качествените данни са важни за бизнеса?

Качеството на данните се отнася до разработването на дейности, които прилагат техники за управление на качеството на данните, за да се гарантира, че те са годни да обслужват специфичните нужди на бизнеса в конкретен контекст. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png