Какви са основните ползи при внедряване на ERP система във фасилити мениджмънт компании?

Компаниите в областта на  фасилити мениджмънта носят сериозната отговорност за гладкото и ефективно функциониране на различни сгради и съоражения. Такива фирми обслужват и ръководят  офиси, болници, училища и жилищни комплекси. За да управляват сложни работни процеси и да оптимизират разпределението на ресурсите, компаниите от сектора все повече се обръщат към системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Read more

По-ефективно обработване на заявки със софтуер за управление на полеви услуги (FSM)

Ефективното управление и изпълнение на заявките е от ключово значение за всеки бизнес, който изпълнява услуги на терен и има множество ресурси на различни местоположения. Пример за такъв тип компании са заетите в сферата на фасилити мениджмънт услугите. Те обслужват жилищни и бизнес сгради, и обикновено отговарят за управлението и поддръжката на много локации. Read more

Какви са ползите от FSM софтуера за фасилити мениджмънт компаниите?

Фасилити мениджмънт компаниите комбинират редица дейности като поддръжката, експлоатацията и управлението на офиси, болници, училища и административни учреждения. Ефективното управление на множество хора, технологии и процеси изисква подходящо софтуерно решение, което да структурира и проследява всички дейности. Софтуерът за полеви услуги (FSM) е едно от възможните решения. Той може да помогне на компаниите да оптимизират своите операции, да намалят разходите и да увеличат удовлетворението на клиентите. Read more

Ролята на клиентското преживяване при полевите услуги

В сферата на полевите услуги опитът на потребителите играе решаваща роля за постигането на успеха на компаниите в сектора. Положителното клиентско изживяване не само помага за задържането на клиентите, но  и за привличането на нови последователи чрез добри отзиви. Read more

Ролята на ERP системите при управление на финансите

Системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) са интегрирани софтуерни решения. Те позволяват на организациите да управляват и автоматизират своите основни бизнес процеси като паричните потоци, снабдителната верига, човешките ресурси и други. Една от критичните роли на ERP системата в една организация е финансовото управление.

Read more

Предизвикателства и решения при управлението на услуги на терен

Обслужването по адреси и обекти е значим аспект на много индустрии. То включва управление на  техници на терен  – тези специалисти извършват поддръжка, ремонти и инсталации на оборудване или системи в имотите на клиента. Управлението на обслужването на терен обаче включва редица специфични предизвикателства. Представяме ви  някои от тях и съответните възможни решения. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png