Ползи от интегрирането на ERP система и FSM софтуер

Технологичните решения ERP (Enterprise Resource Planning) – софтуер за планиране ресурсите на предприятието и FSM (Field Service Management) – програмен продукт за управление на услуги на терен, са мощни инструменти за разрастване на бизнеса.  За да увеличат максимално ползите от интеграцията на ERP и FSM, фирмите трябва да възприемат най-добрите практики в тази посока. Така   организациите могат да оптимизират работните си процеси, да подобрят своите операции и да увеличат своята рентабилност. Запознайте се с  най-добрите практики за максимизиране на ползите от интеграцията на ERP система и софтуер за управление на услуги на терен (FSM). Read more

Какви са основните ползи при внедряване на ERP система във фасилити мениджмънт компании?

Компаниите в областта на  фасилити мениджмънта носят сериозната отговорност за гладкото и ефективно функциониране на различни сгради и съоражения. Такива фирми обслужват и ръководят  офиси, болници, училища и жилищни комплекси. За да управляват сложни работни процеси и да оптимизират разпределението на ресурсите, компаниите от сектора все повече се обръщат към системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP). Read more

По-ефективно обработване на заявки със софтуер за управление на полеви услуги (FSM)

Ефективното управление и изпълнение на заявките е от ключово значение за всеки бизнес, който изпълнява услуги на терен и има множество ресурси на различни местоположения. Пример за такъв тип компании са заетите в сферата на фасилити мениджмънт услугите. Те обслужват жилищни и бизнес сгради, и обикновено отговарят за управлението и поддръжката на много локации. Read more

Какви са ползите от FSM софтуера за фасилити мениджмънт компаниите?

Фасилити мениджмънт компаниите комбинират редица дейности като поддръжката, експлоатацията и управлението на офиси, болници, училища и административни учреждения. Ефективното управление на множество хора, технологии и процеси изисква подходящо софтуерно решение, което да структурира и проследява всички дейности. Софтуерът за полеви услуги (FSM) е едно от възможните решения. Той може да помогне на компаниите да оптимизират своите операции, да намалят разходите и да увеличат удовлетворението на клиентите. Read more

Ролята на клиентското преживяване при полевите услуги

В сферата на полевите услуги опитът на потребителите играе решаваща роля за постигането на успеха на компаниите в сектора. Положителното клиентско изживяване не само помага за задържането на клиентите, но  и за привличането на нови последователи чрез добри отзиви. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png