CRM (Customer relationship management) е стратегия за управление на взаимоотношенията с клиентите. Установяването и поддържането на база верни клиенти изисква определена ,,ловкост” и се осъществява с помощта на конкретни стратегии. Всички те се прилагат в практиката на известни марки и ги утвърждават на пазара. Тези стратегии за работа с клиенти се осъществяват с незаменимата помощ на CRM софтуер, който ги онагледява и реализира на практика.

Самата стратегия поддържа и подобрява взаимоотношенията с клиентите, а софтуерът помага за въвеждането й в практиката. Актуалните подходи за осъществяване на лоялна клиентска мрежа изискват използването на такива софтуерни продукти с цел подреждане и структуриране на ценна информация.

Взаимодействието с клиентите и проследяването на покупателното поведение е от изключително значение. Познаването на клиентите е ключов елемент при изграждането на всяка една CRM стратегия. Софтуерът не оставя място за предположения и догадки, а предоставя фактическа информация. Внася яснота и посочва перспективите за взаимодействието с клиентите. Също дава възможност за съхранение на голям обем данни както за утвърдени, така и за потенциални клиенти.

При спечелени вече последователи продуктът помага за по-доброто опознаване на потребностите, навиците и поведението им. Става дума не само за данни като имена или електронни адреси, но и за дата и вид на последни покупки, други контакти с фирмата, сведения за предишни поръчки, заплатени суми.  Всичко това е точно необходимото за да бъдат допълнително стимулирани клиентите с намаления съобразно предпочитанията им. Тази стратегия например, е на световноизвестната компания HubSpot.

Друга  популярна и работеща стратегия са програмите за лоялност на клиентите и съответните бонуси. CRM системите са отличен инструмент за създаване на потребителска лоялност. Позволява да се докаже специално и персонализирано, лично отношене към клиента.

Примери за подобен подход са бонуси за рожден ден или отстъпки при натрупани точки. Това мотивира клиентите да се доверяват на търговеца и да пазаруват редовно. Козметичната копмания Sephora  прилага тази стратегия в действие. Колкото повече клиентите харчат, толкова повече отстъпки и бонуси получават. Освен това фирмата поддържа и потребителски форум. В тази платформа се обменя информация между клиентите и те изказват задоволството си от продуктите и услугите. Доволните потребители получават отстъпки и бонуси спрямо индивидуалните си предпочитания и нужди.  Така се създава ексклузивен подход – на верните последователи се дават стимули и се изгражда дигитална общност. Всичко това стъпва на здравата основа на CRM софтуера.

Целевият маркетинг се осъщестява с помощта на кампании, съобразени със спецификата на целевите групи. Необходимо е разпределяне на съответните групи и целенасочено предлагане на продукти и услуги спрямо потребностите на клиентите. Отново ценен помощник в реализцията на такъв тип начинания са CRM системите, чрез които се реализира стратегията за управление на взаимоотношенията с клиентите.

Всички описани стратегии са немислими без съответния програмен продукт.  Прилагането му спестява много време и техническа работа. Освен това той позволява и комплексното осъществяване на тези подхдоди съвместно  в синергия. Програмният продукт е като основа и опора за бизнес, основан на стабилни взаимоотношения с клиенти.

ERP.net е ERP платформа, насочена към малък, среден и голям бизнес, която напълно изпълнява изискванията на нашите клиенти. Тя е лесна за използване и осигурява цялостен контрол над основните бизнес процеси.

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

Иновативната технология ни дава възможност да разработваме допълнителни решения, в зависимост от специфичните изисквания на всеки отделен клиент, като в същото време се запазва безпроблемното преминаване към нови версии.

Свържете се с екипа ни за повече информация и индивидуална консултация.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png