Софтуерите за управление на услуги на терен (Field Desk) позволяват автоматизирано и рационализирано управление на процесите. Това означава, че компаниите могат да създават набори от правила, които да помогнат за управлението на работата, ресурсите и времето.

Например, дадена компания може да реши, че не иска даден служител или екип да надвиши определен брой работни часове седмично. Това искане обикновено е свързано с бюджетни причини и ограничаването на това колко извънреден труд се заплаща. Друга често срещана причина е безопасността – компаниите искат да са сигурни, че екипът не се претоварва, за да намали рисковете от грешки. Каквото и да е намерението, софтуерът за управление на услуги на терен позволява създаването на правило за планиране, което прави невъзможно даден служител да бъде назначаван на прекалено много задачи и да превишава определените работни часове.

Други автоматизации, които могат да помогнат за планирането, като същевременно гарантират по-добри цялостни процеси, включват:

Възможността за привеждане в съответствие на правилните ресурси с определени работни места

Работните места могат да бъдат зададени по ниво на опит, специфични сертификати, необходими умения или брой хора, необходими за да завършат определена задача в рамките на дадени срокове. Служителите също могат да бъдат маркирани със съвпадащи сертификати, умения и нива на опит, а системата за график за обслужване на място е в състояние да съпостави подходящи ресурси за всяка работа.

Ефективно планиране на маршрути

С достатъчно данни системата може да е в състояние да свърши голяма част от работата по планирането, като приоритизира поръчката за работа за максимална ефективност при наличните маршрути, материали и ресурси.

Добавяне на инвентар

Никоя компания не иска да планира работа, когато оборудването все още не е налично, или да назначава екип, който да отиде до дома на клиента, когато няма наличен микробус, който да го транспортира. Включването на активи, оборудване и инвентар в планирането помага да се избегнат тези проблеми.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png