Обслужването на терен е основна пресечна точка между бизнеса и  клиентите. Сполучливото управление и успеваемостта на служителите са от решаващо значение в областта. Технологията за дигитално обслужване и оптимизацията на графика могат да помогнат на бизнеса да съкрати ръчната работа и да рационализира изпращането на  служители.  Така се поддържа отлично качество на обслужване на клиентите, а  името изпъква на фона на  конкурентите.

В  този сектор компаниите трябва да се отличават във всички ключови и функционални бизнес области, за да постигнат успех. Висококачественото обслужване на клиентите, осведомените служители и организираната, бърза реакция са само някои от елементите за  поддържане на  добра репутация.

Сполучливото управление на услугите  и разгръщането на потенциала на  служителите е от основно значение за печелившото обслужване. Технологията за оптимизиране на графика може да помогне на бизнеса да увеличи броя на изпълнените  дневни задачи. Същевременно подобрява обслужването на клиентите чрез по-точно спазване на графика и увеличен процент на успеваемост от първо посещение.

Координиране на теренната работа  с цел  ефективност

Поддържането на многобройни заявки  в ред  е от съществено значение за ефективната работа.  Софтуерът за управление на услуги на терен (FSM) предлага инструменти, елиминиращи прекъсванията в хода на  работата.  Те също така увеличават максимално производителността на служителите. Технологията за оптимизиране на графика позволява на доставчиците да създават маршрути по обектите. Това става като рационализират последователност от поръчки въз основа на приоритета и функционалността. Например, ако множество задачи зависят от изпълнението на предишната. В този случай технологията FSM може да назначава последователни посещения. Така се гарантира, че  служителят се изпраща на мястото след завършване на за това необходимата предпоставка. Възможността за групиране на задания въз основа на  логиката на поръчката подобрява времето за  изпълнение на последователни дейности и оптимизира графика на служителя.

Софтуерът може да маркира поръчки, зависещи от частите на оборудването. Важно е, когато техникът пристигне, да разполага с необходимите сведения и инструменти  за изпълнение на  задачата. Например, заявката за услуга зависи от наличността на конкретна част. В този случай софтуерът FSM трябва да гарантира, че техникът не е изпратен или назначен за конкретна работа преди доставката на елемента. Ако  се насрочи задание без правилните части или изпълнени предишни задачи, системата ще маркира  рискова заявка.   Така се предупреждават мениджърите, че тази задача не може да бъде завършена преди спазване на    предварителните условия. Най- редовният повод за  оплакване от страна на клиентите е  невъзможността на техниците да разрешат проблемите само с  едно посещение. Този процес подобрява ефективността на работата.  Служителите се изпращат само  ако знаят, че са оборудвани да завършат задачите. Така се  повишават  оперативната ефективност и удовлетвореността на клиентите.

Използване на по-интелигентни системи

Оптимизирането на графика значително влияе върху цялостната производителност, включително  върху възвръщаемостта на инвестициите (ROI) на компанията. Разписанията за обслужване са сложни и максимизирането на тяхната производителност изисква внимателното разглеждане на няколко фактора, включително логистиката на маршрута, времето, условията на трафика, информация за продуктите и графика на техника. Възможностите за изкуствен интелект и машинно обучение позволяват на техниците да спестят ценно време, като предвиждат най-добрия маршрут чрез координати по географска ширина и дължина или по адреси.  Така се изпълняват повече задачи на ден.  Такива инструменти позволяват  на всеки график   да изисква максимума от техниците въз основа на опит и капацитет, но  без да ги претоварва. Тези внимателно оформени програми позволяват повече задачи могат да бъдат завършени от по-малко техници за същото време.

Освен това технологията FSM дава проследимост на операциите чрез  табла за управление, известия и комуникация в реално време между клиенти и техници. Системата изпраща автоматизирани предупреждения до потребителите относно местоположението на служителя или актуализацията на работния статус. Тези интелигентни възможности увеличават прозрачността. Порталите за клиенти, интегрирани с цялостната система за оптимизиране на графика, позволяват на клиентите да контролират работния процес. Това включва  назначаването на срещи според техните възможности и актуализиране на работни дневници със снимки на оборудването. Тази информация се съобщава в рамките на цялата система и техниците могат да бъдат назначени въз основа на времеви пояс, експертиза и местоположението на клиентската заявка.  Така клиентът е доволен на всеки етап.

Оптимизирана технология

Съществуват много митове относно технологията за управление на услуги.  Те  наблягат на високата цена или сложността на интеграцията. Все пак това е инструмент в помощ  на индустрия, разчитаща  на добро обслужване на клиентите и  затънала в ръчно извършвани процеси. В много случаи марката и репутацията разчитат основно на ефективен начин за управление на ключовия ресурс – служителите. Чрез оптимизиране на графика и планирането  на маршрутите, софтуерът осигурява повишена възвръщаемост на инвестициите. Освен това се подобрява производителността,  намаляват се разходите и се осигурява отлично обслужване.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Свържете се с екипа на Smart Business Soft, за да получите повече информация за това как SBS Field Desk може да бъде полезен за вашия бизнес.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png