https://smartbsoft.com/wp-content/uploads/2021/06/ERPn-500x501.png

EnterpriseOne® е ERP платформа, насочена към малък, среден и голям бизнес, която напълно изпълнява изискванията на нашите клиенти. Тя е лесна за използване и осигурява цялостен контрол над основните бизнес процеси.

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

Иновативната технология ни дава възможност да разработваме допълнителни решения, в зависимост от специфичните изисквания на всеки отделен клиент, като в същото време се запазва безпроблемното преминаване към нови версии.

Без голяма начална инвестиция
EnterpriseOne® ERP се предлага по модела SaaS (софтуер като услуга), при който внедряването е значително по-бързо и лесно и гарантира по-високо ниво на сигурност и надежност, в сравнение с традиционното инсталиране на място. Облачният модел на работа осигурява на потребителите постоянен и непрекъсваем достъп до информационните ресурси на компанията от всяка точка, свързана с Интернет. Друго важно предимство е спестяването на разхода за сървър, база данни и администрирането му.
Винаги на актуална версия
SaaS моделът гарантира на клиентите ни, че ще работят винаги с последната версия на ERP решението. Най-новата версия на EnterpriseOne® ERP се използва от най-малките до най-големите клиенти още от момента на пускането й.
Възможност за външни приложения
EnterpriseOne® ERP е една от първите ERP системи със собствен интерфейс за разработка на приложения от външни разработчици (API). Към ERP системата могат да се добавят различни приложения, които да допълват основното решение според нуждите на клиента. Свързаните приложения работят в реално време с EnterpriseOne® ERP на един сървър с обща база данни, съхранявайки всички данни в EnterpriseOne® ERP.
Основни акценти на решението:
 • ✓ EnterpriseOne® ERP управлява корпоративните Ви ресурси без физическо и времево ограничение;
 • ✓ EnterpriseOne® ERP е система от ново поколение – достъпна онлайн през компютър, смартфон и таблет;
EnterpriseOne е решение от типа "всичко-в-едно"
 • ✓ EnterpriseOne® ERP е единна система с вградени модули, които обхващата цялостната бизнес структура и процеси на една компания;
 • ✓ Модулите CRM и BI (Business Intelligence) са изцяло вградени в основната система;
Какво е включено в EnterpriseOne?
 • Подсистема Клиенти
 • ✓ Модул Продажби
 • ✓ Модул Фактуриране
 • ✓ Модул Продукти
 • ✓ Модул CRM
 • ✓ Модул Маркетинг
 • ✓ Модул Дистрибуция
 • ✓ Модул Продуктов конфигуратор
 • ✓ Модул Ценообразуване
 • Подсистема Логистика
 • ✓ Модул Складово стопанство
 • ✓ Модул Снабдяване
 • ✓ Модул Планиране
 • ✓ Модул Експедиция

Модули

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png