ERP & CRM

‌‌
 

 

#

ERP & CRM

EnterpriseOne® е ERP платформа, насочена към малък, среден и голям бизнес, която напълно изпълнява изискванията на нашите клиенти. Тя е лесна за използване и осигурява цялостен контрол над основните бизнес процеси.

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

Иновативната технология ни дава възможност да  разработваме допълнителни решения, в зависимост от специфичните изисквания на всеки отделен клиент, като в същото време се запазва безпроблемното преминаване към нови версии.

Предимства

  • Без голяма начална инвестиция

EnterpriseOne® ERP се предлага по модела SaaS (софтуер като услуга), при който внедряването е значително по-бързо и лесно и гарантира по-високо ниво на сигурност и надежност, в сравнение с традиционното инсталиране на място. Облачният модел на работа осигурява на потребителите постоянен и непрекъсваем достъп до информационните ресурси на компанията от всяка точка, свързана с Интернет. Друго важно предимство е спестяването на разхода за сървър, база данни и администрирането му.

  • Винаги на актуална версия

SaaS моделът гарантира на клиентите ни, че ще работят винаги с последната версия на ERP решението. Най-новата версия на EnterpriseOne® ERP се използва от най-малките до най-големите клиенти още от момента на пускането й.

  • Възможност за външни приложения

EnterpriseOne® ERP е една от първите ERP системи със собствен интерфейс за разработка на приложения от външни разработчици (API). Към ERP системата могат да се добавят различни приложения, които да допълват основното решение според нуждите на клиента. Свързаните приложения работят в реално време с EnterpriseOne® ERP на един сървър с обща база данни, съхранявайки всички данни в EnterpriseOne® ERP.

 

ERP софтуер Light.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Виж поече
#
#

Сървър в облака.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Виж поече

Изработка на сайтове.

Сигурност и защита на данните – приложението отговаря на законовите изисквания и е съобразено с нормативната уредба на счетоводството в Република България.

Съхранение на информацията – информацията за определянето на времето и източника на предаваните фактури се съхранява в срок от една година.

Виж поече
#
#

BI анализи

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore . Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Виж поече
  • EnterpriseOne® ERP управлява корпоративните Ви ресурси без физическо и времево ограничение;
  • EnterpriseOne® ERP е система от ново поколение – достъпна онлайн през компютър, смартфон и таблет;

Модули