SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Намалява грешките

Мобилните техници ще допускат по-малко грешки. Благодарение на Field Desk софтуера те имат постоянен достъп до информация за минали събития, необходимите ресурси, приоритетите и времето за изпълнение на задачите.

По-бързо фактуриране

Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране.

Увеличава удовлетвореността на клиентите

Информацията в реално време дава възможност за своевременна и адекватна реакция, което води до по-бързо справяне с проблемите при клиентите и ефективно удовлетворяване на техните потребности в най-кратки срокове.

Правилния техник в точното време

Field Desk софтуерите дават възможност за назначаване на задачи според местоположението и квалификацията на техниците. Това води до намаляване на грешките, оптимизиране на времето за изпълнение на задачи и повишаване на удовлетворението на клиентите.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png