Компаниите, които предлагат услуги на терен са все повече. Те често имат нужда от по-ефективен начин за управление на своите операции по обекти на извършване на услугата. Тук идва на помощ софтуерът за управление на  услуги на терен (FSM). Програмният продукт  е проектиран да рационализира и автоматизира процесите, свързани с управлението на техниците, насрочването на срещи и проследяването на взаимодействията с клиентите.

При толкова много налични софтуерни опции за FSM може да е трудно да се определи коя точно е най-подходящата за вашия бизнес.  Представяме ви  ключовите фактори, които трябва да имате предвид при избора на точния FSM софтуер за вашия бизнес.

Ключови фактори при избора на  FSM

Възможност за персонализиране

Един от най-важните фактори е степента на възможност за персонализиране. Софтуерът трябва да може да отговори на уникалните нужди на вашия бизнес. Това включва възможността да се приспособи към  вашите специфични процеси, работни потоци и изисквания за отчитане.

Удобство за потребителя

Програмният продукт трябва да е удобен за ползвателите, така че вашите техници да могат да го използват с лекота. Това включва възможност за лесно въвеждане на данни, достъп до информация и генериране на отчети.

Мобилен достъп

Като се има предвид естеството на теренната работа, мобилният достъп е критичен компонент на  FSM. Вашите техници трябва да имат достъп до софтуера от съответните обекти и той трябва да бъде оптимизиран за такава употреба.

Интеграция с други бизнес инструменти

Софтуерът  FSM също трябва да може да се интегрира с други бизнес инструменти. Такива, които вече използвате, като  софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM).

Възможности за отчитане

FSM трябва да може да генерира подробни отчети. Те могат да се използват за проследяване на ключови показатели и вземане на информирани решения.

Поддръжка за клиенти

Важно е да вземете предвид нивото на поддръжка за клиенти, предлагано от доставчика. Искате да сте сигурни, че  ще получите помощ, когато имате нужда от нея.

Изборът на правилния FSM софтуер за вашия бизнес е критично  важно решение.  То може да окаже значително влияние върху вашите операции при обслужването на терен. Ключовите фактори при избора на софтуер включват възможност за персонализиране, удобство за потребителя, мобилен достъп, интеграция с други бизнес инструменти, възможности за отчитане и поддръжка за клиенти. Като вземете предвид тези описани показатели сте сигурни в избора на правилния FSM софтуер за вашия бизнес.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Свържете се с екипа на Smart Business Soft, за да получите повече информация за това как SBS Field Desk може да бъде полезен за вашия бизнес.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png