В продължение на години софтуерните решения за управление на продажбите бяха самостоятелни продукти за много производствени фирми, но отделянето на процесите на продажби от други аспекти на операциите доведе до неефективност.

Оттогава много компании в производствената индустрия са осъзнали, че продажбите са решаващото първо звено във веригата, която включва всички бизнес процеси, от закупуване, счетоводство и контрол на запасите до обработка на поръчки, управление на производството и последващо обслужване на клиенти. За разлика от своите предшественици, съвременните ERP системи могат да обслужват много процеси, включително продажби в рамките на едно решение.

ERP системите могат да помогнат при управлението на продажбите, като предлагат интегриран работен процес, който напълно да автоматизира обработката им. Тази автоматизация може също така да позволи по-точно време за изпълнение, да подобри прогнозирането на търсенето и да елиминира закъсненията, като същевременно предлага на потребителите по-голям контрол.

Екипите по продажбите, използващи ERP система, ще намерят цялата необходима информация напълно достъпна отвсякъде и по всяко време. С всички данни за клиентите, съхранявани на едно място, проследяването на продажба от началото до края е значително по-лесно. Подробните записи с данни за контактите също могат да се съхраняват сигурно, включително цялата съответна информация, с регистрирани комуникации и търговска информация като история на продажбите, условия на плащане и изисквания за доставка.

ERP системата може да рационализира процесите, свързани с поръчките. Възможността за бързо създаване и изпълнение на поръчки е съществена част от всеки процес по продажби. Използването на ERP система може да управлява това далеч по-бързо от използването на традиционни методи за транзакции.

Важна полза е и приносът на ERP системите за изграждане на по-добри взаимоотношения с клиенти. Комуникацията е от ключово значение за развитието на бизнес отношения. Благодарение на интегрирания CRM, служителите могат да поддържат ясни линии на комуникация с клиентите, да записват техните  предпочитания и етапите на взаимоотношенията.

Свържете се с екипа на SBS за повече информация, свързана с това как ERP системата ERP.net може да бъде полезна за вашия бизнес.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png