В тази статия ще разгледаме практически пример за ползите от внедряването на софтуер за управление на услуги на терен (FSM). В него ще представим компания от ОВК сектора, която  предоставя широка гама от услуги за отопление, вентилация и климатизация на битови и индустриални потребители. Подобно на много ОВК компании, тя се изправя пред многобройни предизвикателства при управлението на своите техници по обекти и насрочването на срещи. Все пак след внедряването на софтуера за управление на  услуги на терен (Field Service Managment) компанията  регистрира значително подобрение на своите операции по обслужване.

Предизвикателства преди внедряването на FSM софтуер

Слабо ефективни процеси на планиране

Компанията разчита на ръчни процеси, за да планира срещи и да изпраща техници на място. Това води до неефективност и неточности. Техниците често са изпращани на грешно място или пристигат със закъснение за посещения.

Недостатъчно удовлетворени  клиенти

Поради  слабата ефективност в процеса на планиране потребителите често трябва да чакат продължителни периоди от време, за да бъдат насрочени посещения и да пристигнат техници. Това води до неудовлетворение на клиентите и отрицателни отзиви.

Липса на видимост в реално време на състоянието на техника

Компанията има ограничен поглед  върху състоянието на техниците си  по обекти. Това  затруднява оптимизирането на техния график и използването на ресурсите.

Решението: внедряване на FSM софтуер

За да се справи с тези предизвикателства, фирмата внедрява софтуер FSM. Продуктът осигурява видимост в реално време за състоянието на  техниците и автоматизира процеса на планиране. Софтуерът също така позволява на компанията да предостави по-добро обслужване на клиентите.  Освен това се гарантира, че срещите са планирани точно и техниците са изпратени бързо.

Какви са резултатите?

Повишена ефективност

Софтуерът автоматизира много от ръчните процеси, свързани с планирането на срещи и управлението на техниците на място. Това  води до повишена ефективност и производителност.

Удовлетворение на клиентите

Софтуерът позволява на компанията да осигури по-високо ниво на обслужване на клиентите. Това съответно  води  до удовлетворени клиенти и повече повторни заявки за  услуги.

По-добро използване на ресурсите

FSM софтуерът осигурява видимост в реално време за състоянието на  техниците, позволявайки на компанията да оптимизира техния график и използването на ресурсите. Това  стимулира  повишената производителност и по-ниските експлоатационни разходи.

Подобрени отчетност и аналитичност

Компанията вече има достъп подробни отчети и анализи. Тези резултати могат да се използват за проследяване на ключови показатели и вземане на информирани решения. Това подпомага  по-доброто вземане на решения и подобрената оперативна ефективност.

В резултат на внедряването на FSM софтуер, компанията отбелязва значителни подобрения в операциите си по обслужване на клиентите. Програмният продукт осигурява видимост в реално време за състоянието на  техниците, автоматизира процеса на планиране и позволява на компанията да предостави по-добро обслужване на клиентите. Тези нововъведения довеждат до повишена ефективност, удовлетворение на клиентите, по-добро използване на ресурсите и развитие на отчетността и аналитичността.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Свържете се с екипа на Smart Business Soft, за да получите повече информация за това как SBS Field Desk може да бъде полезен за вашия бизнес.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png