Софтуерът за управление на услуги на терен е критичен инструмент за фирми, които разчитат на мобилна работна сила за дейности на място. Софтуерът помага на компаниите да управляват своите техници, активи и заявки за услуги. Този тип решение е особено полезено за фирми в  индустрии като ОВК (отопление, вентилация и климатизация), комунални услуги, строителство и телекомуникации.    Запознайте се с ползите от прилагането на тази технология.

Разрастващ се бизнес

При  разширяването на една компания нарастват  човешките ресурси, активите и клиентската база.  Софтуерът за управление на услуги на терен може да помогне на предприятията да управляват своите дейности чрез автоматизиране  и рационализиране на работните процеси и подобряване на комуникацията между техници, диспечери и клиенти.

Все по-комплексни услуги

Нарастващата сложност на  операциите в такива организации също е основание за внедряване на софтуер за управление на услуги на терен (FSM). Kомпаниите разширяват своите предложения за услуги или се преместват на нови пазари. Ето защо може да се наложи да управляват по-голямо разнообразие от активи и техници. Софтуерът  може да помогне на фирмите да управляват тези сложни процеси. Продуктът предоставя информация в реално време за състоянието на оборудването, техниците и заявките за обслужване.

Голямо количество заявки

Компаниите с подобно активно търсене от страна на клиенти също могат да се възползват от софтуера. Традиционните методи за управление на заявки за услуги като телефон или имейл могат да отнемат време. Освен това при тях се допускат и грешки. Софтуерът може да автоматизира процеса по възлагане на задачи, намалявайки натоварването на диспечерите и подобрявайки времето за реакция.

Потребност от данни

Компаниите, нуждаещи се от данни в подкрепа на вземането на информирани решения, също имат полза от софтуерния продукт. Той може да предостави на бизнеса данни в реално време за  производителност на техниците, използване на активи и удовлетвореност на клиентите. Тази информация помага на бизнеса да оптимизира своите операции, да идентифицира области за подобрение и да взема решения, базирани на данни.

Основни предимства

Подобрена ефективност. Софтуерът автоматизира много от ръчните процеси, намалявайки натоварването на диспечерите и техниците.

По-добро обслужване на клиентите.  Продуктът осигурява видимост в реално време за състоянието на заявките. Това  позволява на диспечерите и техниците да реагират бързо спрямо потребностите на клиентите.

Повишена производителност. Софтуерът предоставя на техниците  съответната информация, за да изпълняват заявките за обслужване бързо и ефективно.

Намалени разходи. Софтуерът  може да помогне на компаниите да спестят средства чрез оптимизиране на работните процеси, подобряване на използването на активите и намаляване на времето за престой на техниците.

SBS Field Desk е софтуер за управление на  услуги  на терен (FSM). Предлага  се в уеб и мобилна версия, с цел постигане на максимална гъвкавост и удобство. Софтуерът позволява на потребителите да управляват заявки за обслужване на място, да проследяват работни поръчки, да възлагат задачи на техници  по обекти и да наблюдават напредъка им в реално време.

Едно от основните предимства на SBS Field Desk е неговата интеграция с ERP платформата ERP.NET. Това гарантира пълна автоматизация на процесите – от създаване на заявка за услуга до фактуриране и плащане, спестявайки време и намалявайки риска от грешки.

Софтуерът също така предлага функции като планиране, изпращане и оптимизиране на маршрута.  Това позволява на организациите да оптимизират своите операции и да увеличат ефективността. Благодарение на  възможностите за подробен анализ и отчитане потребителите могат да вземат решения, базирани на реални и точни данни. Също така и да подобрят своята бизнес ефективност.

SBS Field Desk е подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия, от малки фирми до големи предприятия. Софтуерът предлага рентабилно и лесно за потребителя решение за управление на операциите по обслужване на терен, повишаване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа на бизнеса.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png