Управлението на данни вече не е образец,  а очакване в днешния свят. Business Intelligence (BI) съдейства за събирането, анализа, представянето и интеграцията на данни в името на ценна информация за растежа на фирмите.  Приложението му се разраства. Все повече компании преминават през дигитална трансформация в отговор на изискванията на индустрията.

Всеки уважаващ данните следи новите тенденции. Представяме ви настоящите и бъдещите BI тенденции.

Количеството информация навсякъде расте бързо. Скоростта, разнообразието и сложността на данните се увеличават. Умелата и точна работа с информация води до печалби. Управлението на данни става по-значимо. Извличането и визуализацията  заедно със собствените анализи са важни за бизнеса.

Качествените данни са в основата на стратегическото, тактическото и оперативното управление.    Информацията  се превръща в жизненоважен фактор за производство, а нуждата от висококачествени данни нараства. Неточните данни водят до грешки.

Създаване на култура, управлявана от данни

Концепцията определя информацията като ключов ресурс за генериране на идеи във всеки отдел. Основната цел  е всеки служител да използва активно данни в ежедневната си работа.

По този начин използват потенциала и данните за  вземане  на ефективни решения, анализ на  текущите тенденции и изтъкване на  конкурентно предимство. Крайната цел е осигуряване  на сътрудничество  и поставяне на данните във фокуса при вземането на решения.

Управление на данните

Подпомага бързата  реакция. Понятието включва хората, процесите и технологиите, необходими за управление и защита на активите от данни.  Затова корпоративната информация трябва да бъде  разбираема, точна, цялостна, надеждна, защитена, но достъпна.

Основни цели на качествената информация:

 • Минимизиране на рисковете;
 • Създаване на правила за използване на информация;
 • Подобряване на вътрешната и външната комуникация;
 • Стойност на данните;
 • Спестяване на време и разходи.

Извличане и визуализация на данни

Това е процес, ориентиран към потребителя и предназначен за прогнози чрез визуално обработване на данни или използване на  задълбочен анализ.  Включва три стъпки: подготовка, визуален анализ и управляван обстоен (задълбочен) анализ.

Целта е  извличането на цялата стойност от информацията за подобряване на вземането на решения. Също  и  повлияването на оптимизацията на бизнес процесите и пряката подкрепа на нови бизнес модели.

Интерактивните и новите  визуализации позволяват незабавно  открояване на ключовите тенденции и идентифициране на отклоненията чрез диаграми и други.

Данните и анализите в реално време носят печалба

Налице е нарастваща нужда  от тях и тази тенденция ще продължи през 2023 г. Актуалната информация става по-важна, светът се промени, компаниите трябва да се адаптират. Необходимостта от точни актуализации в реално време е от решаващо значение за разработването на правилните стратегии за реакции в  неблагоприятни ситуации.  Интерактивните табла за управление ще помогнат на компаниите незабавно да получат достъп до подходяща информация и да реагират при рискове.

Изкуствен интелект

Изкуственият интелект (AI) и машинното обучение са бъдещи тенденции в бизнес прогнозирането. AI е клон от компютърната наука, възлагащ задачи типични за сложния естествен интелект.  Той и  машинното обучение изменят взаимодействието с анализа и управлението на данни.

Автоматизация

Тя е свързана изцяло с дейности по автоматизация на  множество процеси чрез инструменти и технологии като AI, машинно обучение, и други.

Според статистиката всеки бизнес ще извлече полза от така обработвана информация:

 • До 2023 г. над 33% от големите предприятия ще прибегнат до интелигентни решения;
 • Анализът на данни прави вземането на решения 5 пъти по-бързо;
 • BI е от решаващо значение за 60% от отделите за изследване и развитие и други.

Трите най-нови тенденции в BI са визуализация на данни, управление на качеството на данните и самостоятелно бизнес прогнозиране. Отчитането, таблата за управление, интеграцията,   съхранението и обработката на данни са сред основите от стратегическо значение за продукта.

BI в кризисни ситуации

Очевидно традиционната стратегия за изчакване и наблюдение за оптимизация не работи. Компаниите трябва да вземат решения, основани на данни. Това включва:

 • разработване на стратегии за овластяване на служителите;
 • безпроблемно преодоляване на   кризата;
 • спечелване доверието и лоялността на клиентите;
 • стабилизиране на  операциите и да оптимизиране на разходите.

BI помага за всичко това.

Стимулиране на растежа

Основната тенденция  е премахването на бариерите между отделните източници на данни. BI може да ви помогне да съпоставите информация от хиляди масиви и да предоставите точни и навременни прогнози. Такава информация  благоприятства  анализа на исторически данни и съдейства за  откриването на  възможности за растеж – дори  при сривове.

Спестяване на разходи

Чрез BI се идентифицират ненужни разходи и излишни процеси. Същевременно очертава бизнес явления, като  дигитални работни пространства, непрекъснатост на бизнеса или  дистанционна работа.

Информирани решения за минимизиране на  рисковете

Поради свързването на много източници BI предоставя цифри, информация и факти. Така помага на компаниите да вземат информирани бизнес решения и да намалят потенциалните рискове.

Ускорете нормалните операции

BI предоставя бърз и лесен преглед на данни, застрашени от пренебрегване. Чрез усъвършенствани инструменти и технологии за анализ може да разкрие максимално корелациите, моделите и тенденциите. Така помага да се  вземат решения, базирани на данни.

BI позволяват на компаниите да осмислят проблемите и  да оценят пропуските в системите и процесите си. Също и  да преустроят бизнеса си, да вземат правилните решения и да защитят растежа и рентабилността в дългосрочен план.

Посредством специализирано  аналитично решение, имаме възможността да свържем голяма база от данни и да осигурим важни за бизнеса интерактивни справки.

По този начин получавате визуализации и доклади бързо и лесно, като имате възможността да ги споделяте с хора от Вашата организация, в интернет и чрез мобилни устройства.

Свържете се с екипа ни за повече информация и индивидуална консултация.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png