Фирма “Комсофт” ООД е сертифицирана по ISO 9001 за “Хардуерни системи, системна интеграция, разработване и внедряване на информационни системи, информационни услуги, поддръжка и сервиз на информационни технологии” първоначално през 2001 г. Към момента последният сертификат е издаден от DEKRA Certification (немска сертифицираща организация) след ресертификационен одит по новата версия на стандарта ISO 9001:2008 – регистрационен номер на сертификата 90510340 / 28 май 2010 г., с валидност до 05 май 2013 г.

Фирмата е сертифицирана и по ISO 27001:2005 с обхват “Хардуерни системи, системна интеграция, разработване и внедряване на информационни системи, информационни услуги, поддръжка и сервиз на информационни технологии” – регистрационният номер на сертификата 23206/14 март 2011 г., издаден от Moody International, валиден до 13ти март 2014 г.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png