Всички фирми, които предоставят услуги на терен се стремят да работят гладко. С толкова много елементи за проследяване управлението на  работните процеси и доволните клиенти  стават предизвикателство. Ефективното планиране на работата, поддържането на ниски разходи и  връзка с доставчици и други изпълнители също са в този списък. За да преодолявате  тези предизвикателства, е важно да внедрите най-добрите практики в индустрията.

Бъдете мобилни

Вашият бизнес е обвързан с движение.  Данните трябва да бъдат мобилни, за да  му съответстват.   Снабдяването  на вашите служители на терен с мобилни програмни  решения като SBS Field Desk от типа FSM (софтуер за управление  услуги на терен) ги превръща в  подготвени и ефективни. Уверете се  в  пълния им  достъп отвсякъде   до графици, информация за работните обекти и доставчици,  важни контакти. Целият ви екип следва да се включи в използването на това решение. Следете техните отзиви и изберете сигурен и подходящ програмен продукт.

Проследяване в реално време

Бизнесът ви трябва да се управлява от данни. Служителите на терен са отличен източник на информация. Те работят на  място, срещат се с клиенти и  своевременно решават проблеми. Увеличете максимално техния потенциал с технологично решение за услуги на терен. Настройте го, така че служителите да могат да вземат решения въз основа на най-новата информация и да изпращат актуализации.

Бъдете  ориентирани към клиентите

61% от тях биха преминали към друга фирма след  неприятен случай. Клиентското преживяване трябва да бъде ваш приоритет по всяко време! Поддържайте ги  информирани, като им дадете достъп до важни данни за техните проекти –  часове за посещения,  местоположения на служители. Упълномощете ги да променят срещи и да се свързват директно със служителите чрез приложение. Това ще ви спести време за посредничество  и  ще даде на клиентите ви информация от източника.

Проследяване на разходите

При заплащане на работа трябва да следите  времето и материалите за  изрядни фактури. Създаването на навици за проследяване на разходите ще ви позволи да предлагате по-точни оферти. Така гарантирате, че покривате разходите и печелите.

Разделете фазите на проекта

Проследяването на дългосрочни проекти може да изглежда непосилно, особено когато промените се правят в движение.  Затова разделете  проектите  на отделни фази, всяка със свои собствени измерими цели и крайни срокове. В края на всеки етап се свържете с вашите служители за евентуални корекции. Това  ви предоставя по-точни прогнози за разходите и сроковете.

Тествайте и поддържайте активи

Работата на терен включва много активи, от инструменти до превозни средства. Те трябва да бъдат регистрирани, тествани и поддържани, за да се избегнат непредвидени проблеми и разходи. Уверете се, че имате централизирана база данни с  всеки актив и сведения за последни проверки.  След това можете интелигентно да планирате обслужването и да  комуникирате  сполучливо с клиентите. Това ще сведе до минимум всяко забавяне  и разочарование на потребителите.

Рационализирайте офертите и фактурите

Осъществете го  с помощта на софтуер. Така гарантирате, че нищо няма да бъде пропуснато от крайната фактура. За ротационни или дългосрочни работни места можете да настроите повтарящи се фактури и  спестявате  време за попълване на формуляри.

Спестете време за документация

Загубеното време винаги е проблем за служителите на терен и клиентите. Предложете рационализирана алтернатива при попълването на документи. Използвайте приложение за обработка на  информация като длъжностни характеристики, клиенти, час на пристигане и заминаване. Уверете се, че всички реквизити за попълване се описват ясно и бързо. Така минимизирате грешките. Това ще увеличи максимално ефективността на служителите ви и ще ви предостави данни в реално време.

Събирайте обратна връзка

Когато става въпрос за осигуряване на удовлетвореност на клиентите, те са най-достоверният източник. Помолете ги  за  обратна връзка след всяка дейност или фаза на работа.  Използвайте това като основа за бъдещи решения. Положителната обратна връзка може да се използва като препоръки за маркетинг. Отрицателната предлага важна перспектива.  С директно запитване напомняте, че тяхното мнение е ценно за вас.  Така съкращавате времето за нови обаждания.

Актуалните  най-добри практики изискват най-новите технологии както SBS Field Desk. Те ви позволяват да се ориентирате спрямо клиентите. Също така да взимате решения на основата на  данни. По този начин бизнесът ви функционира ефективно и печели.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Свържете се с екипа на Smart Business Soft, за да получите повече информация за това как SBS Field Desk може да бъде полезен за вашия бизнес.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png