Смарт Бизнес Софт ООД е одобрен доставчик на ИКТ услуги по „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“ към Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Предоставя се възможност на повече от 450 представители на малкият и среден бизнес да кандидатстват за ваучери на стойност до 20 000лв без ДДС. Те може да се използват за предоставянето на услуги, свързани с информационни и комуникационни услуги.

Кандидатите трябва да имат персонал до 250 човека и да и да са в някой от следните сектори:

Производство(без ограничение на вида производство)

Издателска дейност

Далекосъобщения

Радио и телевизионна дейност

Дейности в областта на информационните технологии

Информационни услуги

Научноизследователска и развойна дейност

Всички фирми, които отговарят на условията ще получат ваучер в реда на подаване на документите, на принципа входящ номер на документите. Поради това е важно при желание от Ваша страна да бъдете максимално бързи в събирането и подаването на документите.

Все още програмата не е отворена за кандидатстване, но се очаква това да стане в рамките на месец.

За повече информация можете да посетите официалната страница на програмата:

https://www.sme.government.bg/?page_id=43321

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png