За компаниите, които имат мобилни екипи и предлагат услуги на терен е важно техниците да поемат по най-ефективния маршрут, но това изглежда, че е трудно постижимо. Има твърде много фактори, които е невъзможно да се предвидят и контролират, а в същото време увеличаването на производителността е от решаващо значение за успеха на бизнеса.

С помощта на софтуер за управление на услуги на терен (Field Desk) компаниите имат нови възможности да подобрят процесите си, за да оптимизират маршрутите за пътуване и да увеличат производителността на мобилните екипи.

По-доброто обслужване увеличава лоялността и удовлетвореността на клиентите

Когато компанията работи гладко и ефективно, клиентите забелязват това. Удовлетворението на клиентите се счита за един от най-добрите показатели за всяка компания, която предоставя услуги във всяка индустрия. Качеството на предоставяне на услуги определя отношенията, които клиентите имат с компанията – дали са лоялни, или решават да сменят доставчика на услуги.

Оптимизирането на маршрутите за пътуване не е свързано само успешното разрешаване на клиентските казуси. Със софтуера за управление на услуги на терен мениджърите могат да имат пълен контрол над това дали техниците спазват графика и дали клиентите са информирани за състоянието на дадена задача.

Успешните екипи са ключът към развитието на бизнеса

Планираните маршрути за пътуване са също толкова важни за служителите, колкото и за крайния резултат. Независимо дали става въпрос за прекалено дълги разстояния между клиенти, объркани часове на срещи, закъснения или нерешени проблеми, които разочароват клиентите, препятствия като тези възпрепятстват способността на екипите да работят ефективно.

Истината е, че качеството на отношенията, които се изграждат със служителите, се отразяват пряко в отношенията с клиентите. Мобилните екипи, които са в директен контакт с клиентите всеки ден са лицето на компанията.

Когато маршрутите за пътуване на техниците бъдат подобрени резултатите са по-удовлетворяващи за самите тях, за клиентите и респективно за компанията. Мобилните екипи избягват ненужните пътувания, техният график е оптимизиран и по-ефективен. Благодарение на Field Desk софтуера те имат достъп до цялата информация и ресурси, необходими за безпроблемно и успешно предоставяне на услугите.

Ефективното управление на услугите спестява средства

Подобряването на услугите не само повишава удовлетвореността на клиентите, а и подобрява производителността. Според различни проучвания, ако проблемът при клиента не бъде разрешен по време на първото посещение, са необходими средно 1,5 допълнителни повиквания за обслужване, за да бъде решен съответния казус. В зависимост от индустрията, в която се намира бизнесът, разходите за решаване на проблем могат да се увеличат драстично. Софтуерът за управление на услуги на терен може да подпомогне компанията в поддържането на операциите с оптимална ефективност и оптимално управление на разходите.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни.

Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материали по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Свържете се с екипа на Smart Business Soft, за да получите повече информация за това как SBS Field Desk може да бъде полезен за Вашия бизнес.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png