Ръчното събиране и анализиране на данни, които да дадат информация за качеството на услугите, удовлетвореността на клиентите, ключовите проблеми и възможности може да отнеме голяма част от времето на компаниите, които предлагат услуги на терен. Специализираните решения като SBS Field Desk позволяват по лесен и бърз начин да бъдат анализирани ключовите данни, които да дадат отговори на най-важните въпроси и да подпомогнат ефективното взимане на решения.

Вградените Business Intelligence функции позволяват вземане на решения в реално време на база анализи за ефективно отработено време, реална себестойност и марж по услуги, обекти, клиенти, проекти, региони, отдели и други. Може да бъде видяна детайлна информация за вложени услуги и материали по сервизни обекти, да се правят анализи и сравнения по периоди, като има възможност и за 360 градусов поглед върху клиентите.

SBS Field Desk позволява пълно дигитализиране на процеса, което повишава контрола в реално време във всеки един етап от работата. Последователността на дейностите е гарантирана без загуба на данни и без нужда от хартия. Мениджърите могат да правят проверка на изпълнението, ревизия на отчетените материали, услуги и време, за да проследяват в детайли качеството на изпълнението на услугите.

Софтуерът дава и възможности за:

  • Намаляване на времето за планиране и назначване на задачи
  • Активен списък с неназначените задачи
  • Лесен избор на служители в близост до обекта
  • Групово и единично назначаване
  • Подсигуряване на изпълнение на задачата от първия път без загуби на време в допълнително пазаруване чрез данни за реалните наличности по екипи
  • Отчитането на реално отработеното време, загубите на време в път и допълнителни дейности

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png