ERP платформата ERP.net  дава възможност за  лесен и интелигентен подход към управлението на различни типове производство, автоматизация на много от производствените процеси и дейности.

Всички елементи на модул „Производство“ взети заедно, дават значителни предимства на фирмите в сектора. Системата се отличава с мощни инструменти за планиране на материали, планиране и контрол на продукцията. Позволява всяка стока да бъде маркирана и отличена  със специлизирана  или обобщена бележка и улеснява управлението на комплексни производствени процеси.

Модул ,,Производство” има подсекция (подмодул) планиране на производствен капацитет, който превръща  сложната задача планиране и постоянно подобряване на  продукцията във вид на лесна и достъпна дейност. Подсекцията за планиране на материали осигурява информация за необходимите продукти и материали на точното място и в точното време.

Налице е специфичен подмодул от ,,Производство”, който е в ядрото на производството. Създава поръчки, следи  изходни суровини, съобразява дейностите и  съответните крайни продукти. Допълнително модулите са интегрирани с уникален инструмент, позволяващ лесно създаване на нови продукти и категории от предприятията. Новите продуктови модели могат удачно да се конфигурират според клиентските изисквания, колкото и сложни и специални да са те.

Модул ,,Производство” се състои от 4 главни подмодула:

Продуктови технологии – помага на производителите да  оформят компонентите на всеки артикул и съответните  оперативни стъпки и издава многофункционални бележки  за всеки продуктов тип.

Планиране на производствен капацитет – следи процентния дял на ресурси при производството, последователността  от дейности и дава класификация на Гант във визуализация.

Планиране на материали и потребности – грижи се за планирането на продукцията и снабдяването.

Контрол на производствения процес – управлява ядрото му. Производителят може да създава поръчки, да следи суровини и да оформя доклади за дейности, използвани материали, операции и продукция.

Продуктови технологии

В модул ,,Продуктови технологии” можете да настроите водеща технология за всяка група продукти.  На тази основа да специфицирате формулировка за производство на даден продукт. Технологията включва сметкоплана за материали, също  и следните възможности:

  • Материали и изходни суровини – необходими количества от всички тях поотделно
  • Необходими за осъщетвяване фази и операции в производствения процес
  • Производствени дейности на база определени времеви стандарти, ресурси и разходи
  • Включени ресурси (машини и служители), необходими за управлението на процеса

Производствената технология на продукта се определя като подробна последователност от операции и фази (технологична пътека). Всяка операция се определя от основен източник (работен център), който се представя със специфична продължителност и други параметри, определящи детайлно производствения процес. Всяка операция се свързва със съответните компоненти за крайния продукт и необходимите ресурси и инструменти, използвани при осъществяването й. Здраво стъпила на тази информация, системата улеснява планирането на производствения процес. Автоматично изработва план, в който се пресмятат необходимите материали.

Създадената технология служи като мостра, образец за материал  при докладването и окачествяването на продукцията. В ERP.net технологията се настройва динамично. При нужда се променят изходните суровини или продукти.  Може да ги преизчислява в случай на промени на количествата вложени суровини.

ERP.net е ERP платформа, насочена към малък, среден и голям бизнес, която напълно изпълнява изискванията на нашите клиенти. Тя е лесна за използване и осигурява цялостен контрол над основните бизнес процеси.

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

Иновативната технология ни дава възможност да разработваме допълнителни решения, в зависимост от специфичните изисквания на всеки отделен клиент, като в същото време се запазва безпроблемното преминаване към нови версии.

За специализирана консултация се свържете с екипа ни!

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png