Телекомуникационната индустрия е силно конкурентна. Осигуряването на отлично обслужване на клиентите е от решаващо значение за поддържането на лоялни потребители и спечелването на нови. Мобилните оператори разширяват своите предложения и внедряват все по-модерни технологии.  Техните операции за обслужване, особено на място, стават все по-сложни. Тук идва на помощ софтуерът за управление на услуги на терен.  Разберете как  този софтуер може да подобри обслужването на клиентите в телекомуникационния сектор.

Рационализиране на планирането и изпращане на техници

Софтуерът може да помогне на компаниите да оптимизират своите процеси по изготвяне на график и изпълнението му. Вместо ръчно да възлага задачи на техници, продуктът може автоматично да намери точния човек  за съответната работа въз основа на фактори като наличност, местоположение и специализирани умения. Това помага да се намали времето за реакция на повикване и да се подобрят стойностите на отстранен проблем още от първи път. Това са ключови показатели за удовлетвореността на клиентите.

Проследяване и отчитане в реално време

Благодарение на софтуера за управление на услуги на терен телекомуникационните компании могат да контролират своите техници постоянно и да получават актуализации за хода и приключването на работата. Това помага за подобряване на комуникацията между  офис администрацията и екипите на място. Също така предоставя на клиентите по-точна и актуална информация за техните заявки за услуги. Софтуерът може да генерира подробни отчети за ключови показатели за ефективност – време за реакция, процент на разрешен проблем от първия път и удовлетвореност на клиентите. Всичко това  позволява на компаниите да идентифицират области за подобрение и да оптимизират своите операции.

Насърчаване на самообслужване и дистанционна диагностика

Софтуерът за управление на  услуги на терен  дава възможност на клиентите да решават елементарни проблеми сами с помощта на  портали за самообслужване и основни данни. Това намалява броя на заявките за обслужване, които изискват посещение на техник. По този начин   се освобождават ресурси за по-сложни задачи. Софтуерът също активира дистанционна диагностика, позволявайки на техниците да отстраняват неизправности и да разрешават проблеми, без да посещават адреса на клиента. Това помага да се намали времето за услугата и да се сведе до минимум въздействието върху обслужването на клиентите.

Подобряване на управлението на запасите

Софтуерът за управление на услуги на терен (FSM) може да помогне на телекомуникационните компании да управляват по-добре наличните резервни части и оборудване. Софтуерът може да проследи местоположението, състоянието и амортизацията на всеки артикул. Също  и автоматично да пренареди части, когато нивата на запасите се изчерпят. Това гарантира, че техниците разполагат с правилните елементи и инструменти за работата. Така се  намалява необходимостта от повторни посещения и се  повишава удовлетвореността на клиентите.

Подобряване на комуникацията и сътрудничеството

Продуктът може да укрепи връзките и взаимодействието между различни екипи в телекомуникационната компания. Софтуерът може да осигури централизирана платформа за споделяне на информация, възлагане на задачи и разрешаване на проблеми. По този начин се  намалява риска от неправилно разбиране, тълкуване и грешки. Това гарантира, че всички са фокусирани в една и съща тема и  работят за  общи цели. Подобна сплотеност  в крайна сметка води до по-добро обслужване.

SBS Field Desk е софтуер за управление на  услуги на терен (FSM). Предлага  се в уеб и мобилна версия, с цел постигане на максимална гъвкавост и удобство. Софтуерът позволява на потребителите да управляват заявки за обслужване на място, да проследяват работни поръчки, да възлагат задачи на техници  по обекти и да наблюдават напредъка им в реално време.

Едно от основните предимства на SBS Field Desk е неговата интеграция с ERP платформата ERP.NET. Това гарантира пълна автоматизация на процесите – от създаване на заявка за услуга до фактуриране и плащане, спестявайки време и намалявайки риска от грешки.

Софтуерът също така предлага функции като планиране, изпращане и оптимизиране на маршрута.  Това позволява на организациите да оптимизират своите операции и да увеличат ефективността. Благодарение на  възможностите за подробен анализ и отчитане потребителите могат да вземат решения, базирани на реални и точни данни. Също така и да подобрят своята бизнес ефективност.

SBS Field Desk е подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия, от малки фирми до големи предприятия. Софтуерът предлага рентабилно и лесно за потребителя решение за управление на операциите по обслужване на терен, повишаване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа на бизнеса.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png