Технологичните решения ERP (Enterprise Resource Planning) – софтуер за планиране ресурсите на предприятието и FSM (Field Service Management) – програмен продукт за управление на услуги на терен, са мощни инструменти за разрастване на бизнеса.  За да увеличат максимално ползите от интеграцията на ERP и FSM, фирмите трябва да възприемат най-добрите практики в тази посока. Така   организациите могат да оптимизират работните си процеси, да подобрят своите операции и да увеличат своята рентабилност. Запознайте се с  най-добрите практики за максимизиране на ползите от интеграцията на ERP система и софтуер за управление на услуги на терен (FSM).

Определете вашите цели

Това включва идентифициране на конкретните проблеми, които се опитвате да разрешите. Също  така и  търсените ползи от внедряването. Добавете  и показателите за измерване на успеха. Като определите целите си предварително, гарантирате, че инвестирате в правилната технология.

Изберете правилната технология

Това включва избор на софтуерните решения, съответстващи на вашите специфични нужди. Необходимо е двата програмни продукта да се  интегрират добре по между си и да са удобни  за  потребителя. Чрез  избора на правилната технология инвестирате в решение, което ще ви предостави необходимите ви характеристики и функционалност за подобряване на вашите операции.

Разработете цялостен план

Той трябва да идентифицира  процесите за интегриране. Също така и да обхване  данните за  пренасяне между системите. Планът се отнася и до работните процеси,  изискващи оптимизация. Чрез разработването на цялостна стратегия гарантирате, че интеграцията е успешна. Така  наистина можете  да се възползвате максимално от предимствата от интеграцията на двете решения.

Обучете своя персонал

Това е от решаващо значение за успеха на интегрирането на ERP системата и софтуера за управление на услуги на терен (FSM). Вашият персонал трябва да е запознат с новите системи и процеси и да знае как да ги използва ефективно. Когато предоставите   цялостно обучение, гарантирате, че  персоналът е в състояние да се възползва от предимствата, които дава интеграцията на двете решения. Така сте наясно,  че служителите  могат да използват технологията, за да подобрят своите дейности.

Наблюдавайте и измервайте вашите резултати

Това включва проследяване на ключови показатели за ефективност, като време за доставка на услугата, управление на инвентара и удовлетвореност на клиентите.  Така идентифицирате области за подобрение и  вземате решения, базирани на данни. Всичко това  ще ви помогне да оптимизирате работните си процеси и да увеличите своята рентабилност.

Интегрирането на ERP система и софтуер за управление на услуги на терен (FSM) може да предостави на бизнеса набор от предимства  като подобрено цялостно предоставяне на услуги, рационализирани работни потоци, далновидно и разумно използване на ресурсите, вземане на решения, базирани на данни и спестяване на разходи. За  да се възползват максимално, фирмите трябва да възприемат най-добрите практики. Това включва определяне на целите, избор на правилната технология,  разработването на цялостен план за интеграция,  обучение на персонала,  наблюдение и измерване  на резултатите. Благодарение на тези най-добри практики, фирмите гарантират, че са в състояние да се възползват максимално от предимствата на интеграцията между двете решения и да подобрят значително своите операции.

SBS Field Desk е софтуер за управление на  услуги   на терен (FSM). Предлага  се в уеб и мобилна версия  за постигане на максимална гъвкавост и удобство. Софтуерът позволява на потребителите да управляват заявки за обслужване на място, да проследяват работни поръчки, да възлагат задачи на техници по обекти и да наблюдават напредъка им в реално време.

Едно от основните предимства на SBS Field Desk е неговата интеграция с ERP платформата ERP.NET. Това гарантира пълна автоматизация на процесите – от създаване на заявка за услуга до фактуриране и плащане, спестявайки време и намалявайки риска от грешки.

Софтуерът също така предлага функции като планиране, изпращане и оптимизиране на маршрута.  Това позволява на организациите да оптимизират своите операции и да увеличат ефективността. Благодарение на  възможностите за подобрен анализ и отчитане потребителите могат да вземат решения, базирани на реални и точни данни. Също така и да постигнат максимална бизнес ефективност.

SBS Field Desk е подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия, от малки фирми до големи предприятия. Софтуерът предлага рентабилно и удобно  решение за управление на операциите по обслужване на терен, повишаване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа на бизнеса.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png