Софтуерът за планиране на  ресурсите на предприятието (ERP), както и  този за управление  услуги на терен (FSM) са мощни инструменти за бизнес, при който има сложни модели за предоставяне на услуги. ERP системите позволяват на фирмите да управляват своите операции, включително продажби, доскавка, инвентаризация, финанси и други. Софтуерът за управление на услуги на терен е проектиран да оптимизира операциите по обслужване на място. Интегрирането на тези две системи може да предостави на бизнеса редица от предимства, включително подобрена ефективност, спестяване на разходи и рационализирани работни процеси.

Запознайте се с предимствата от интегрирането на ERP система и софтуер за управление на услуги на терен (FSM) за сложни модели за предоставяне на услуги.

Подобрено обслужване като цяло

Чрез интегрирането на тези две системи бизнесът може да оптимизира своите работни процеси, да подобри комуникацията между екипите. Също така и да гарантира, че заявките за услуги се изпълняват своевременно и ефективно. Интегрирането на тези системи може също така да осигури видимост в реално време на състоянието на търсенето  на съдействие от клиентите. Това позволява на бизнеса да проследява напредъка на всяка една заявка и да идентифицира всички потенциални проблеми, преди да се разраснат.

Рационализирани работни процеси

С интегрирана система фирмите могат да автоматизират процесите по насрочване на срещи, изпращане на техници и управление на инвентара. Тази автоматизация може да спести време и ресурси на бизнеса, да намали грешките и да подобри качеството на услугата.

Подобрено използване на ресурсите

Чрез интегрирането на тези две системи фирмите могат да оптимизират управлението на инвентара си. Така  се намаляват времето и съответните ресурси, необходими за управление на наличностите. Интегрирането  може също така да позволи на бизнеса да оптимизира управлението на своята работна сила. Така се  гарантира, че подходящите техници са изпратени съобразно специфичните заявки за услуги.

Вземане на решения, управлявани от данни

Интегрирането на двете системи може да предостави на бизнеса информация в реално време за техните операции. Това включва  информация за използване на активи, производителност на техниците, удовлетвореност на клиентите и други. Тези данни могат да помогнат на бизнеса да идентифицира области за подобрение, да оптимизира работните потоци и да взема решения, базирани на данни. Използвайки тези данни, фирмите могат да подобрят своите операции, да намалят разходите и да увеличат удовлетвореността на клиентите.

Намаляване на разходите

Интегрирането на ERP система и софтуер за управление на услуги на терен (FSM) може да помогне на бизнеса да съкрати оперативните си разходи. Чрез оптимизиране на работните процеси, оползотворяване на ресурсите и намаляване на времето за престой на място, фирмите могат да намалят количеството време и ресурси, необходими за извършване на техните услуги. Тази оптимизация може да доведе до значителни спестявания на разходи и подобрена рентабилност.

Съвместяването на двете решения може да предостави на бизнеса  много предимства, включително подобрено предоставяне на услуги, рационализирани работни потоци, практично и икономично използване на ресурсите, вземане на решения съобразно данни и спестяване на разходи. С помощта на тази технология организациите със сложни модели за предоставяне на услуги могат да подобрят своите операции, да увеличат производителността и да стимулират растежа.

SBS Field Desk е софтуер за управление на  услуги  на терен (FSM). Предлага  се в уеб и мобилна версия, с цел постигане на максимална гъвкавост и удобство. Софтуерът позволява на потребителите да управляват заявки за обслужване на място, да проследяват работни поръчки, да възлагат задачи на техници  по обекти и да наблюдават напредъка им в реално време.

Едно от основните предимства на SBS Field Desk е неговата интеграция с ERP платформата ERP.NET. Това гарантира пълна автоматизация на процесите – от създаване на заявка за услуга до фактуриране и плащане, спестявайки време и намалявайки риска от грешки.

Софтуерът също така предлага функции като планиране, изпращане и оптимизиране на маршрута.  Това позволява на организациите да оптимизират своите операции и да увеличат ефективността. Благодарение на  възможностите за подробен анализ и отчитане потребителите могат да вземат решения, базирани на реални и точни данни. Също така и да подобрят своята бизнес ефективност.

SBS Field Desk е подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия, от малки фирми до големи предприятия. Софтуерът предлага рентабилно и лесно за потребителя решение за управление на операциите по обслужване на терен, повишаване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа на бизнеса.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png