Стандартизацията на процесите описва установяването на набор от правила, управляващи как хората в една организация трябва да изпълняват дадена задача или последователност от задачи. Стандартизацията може да се приложи към всеки процес, всяка задача или процедура, която е от значение за организацията: отговаряне на телефона, изплащане на заплати, описване на информация за клиента, проследяване на задачите и много други.

Първата и най-очевидна полза от стандартизацията на процесите е, че намалява потенциала за неясноти и догадки. Всяка сложна задача е вероятно да има някои сиви зони. Проблемът с това е, че времето, прекарано в догадки, е загубено време. С ясен набор от инструкции, с които да работят, за да изпълнят дадена задача, служителите ще прекарват по-малко време, опитвайки се да я разберат, и повече време в продуктивни действия.

Нека разгледаме и още няколко основни ползи накратко:

Гарантира качество, защото работата се извършва по предварително дефиниран, оптимизиран начин;

Насърчава производителността, защото служителите няма да се нуждаят от провеждане на множество разговори или търсене на информация от различни източници;

Повишава мотивацията на служителите, защото те могат да се гордеят с това, че са усвоили процеса и са усъвършенствали своите умения;

Подобрява обслужването на клиентите, защото всяко запитване или казус се обработва по възможно най-добрия начин, съобразно исторически данни и друго подходяща информация.

Ако липсата на стандартизация означава повече неясноти, една неизбежна последица от това ще бъде по-малко надеждност и по-малко постоянно качество. За много ог компаниите един от най-предизвикателните аспекти, които трябва да преодолеят като бизнес, всъщност е растежът. Разширяването на компанията означава разширяване на процесите, персонала и местоположенията, които бизнесът използва за провеждане на своите процеси. Цялото това разширяване може да доведе до по-големи ползи, както и до по-големи пречки. Една такава пречка например е оперативната неефективност.

Системите от клас ERP, каквато е ERP.net, предлагана от екипа на Smart Business Soft, позволяват на компаниите да систематизират своите процеси, дейности и технологии във всички свои клонове, дъщерни дружества и отдели по начин, който минимизира контролируемата неефективност на разходите. По същия начин, последователността от този вид може също да доведе до подобрена производителност и ефективност във всички области на бизнеса. В резултат на стандартизацията на процесите с ERP система могат да се подобрят не само производствените операции, но и комуникацията.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png