Вашата организация жертва ли е на неефективно изпълнение на задачи, непрекъснато пропускане на крайни срокове и липса на екипно сътрудничество? Това е често срещан проблем, особено при компаниите, които предлагат услуги на терен.

Крайно време да помислите за внедряване на софтуер за управление на задачите. Един  такъв продукт е значим, защото предлага най-доброто решение за преодоляване на тези предизвикателства.

Системите за управление на задачи се използват за управление на дейности, проследяване на времето и лесно сътрудничество с екипа. Те са ефективни за отделни лица, екипи и организации. Почти всички успешни организации използват софтуер за управление на задачи, защото разбират ползите от него. Това са някои от основните му  предимства:

Управлявайте всичко от едно място

Софтуерът предоставя централизирана интеграционна платформа и можете да описвате всички дейности. Приложенията за управление на задачи ви предпазват от риска от загуба и пропускане на чувствителна информация, важни задачи и крайни срокове. Спестявате време, а ключовите ви данни да са лесно достъпни.

Приоритизирането на задачите

Това е един от ключовите фактори за спазване на крайните срокове. Софтуерът за управление на задачи ви помага да преодолеете проблемите от този вид, така че да можете да решавате всички важни навреме.

Достъп до данни отвсякъде и по всяко време

Продуктът ви дава достъп до вашата база данни навсякъде и по всяко време с всяко устройство.  Нужна ви е само интернет връзка.

Проследяване на задачи

С диспечера на задачите може лесно да следи напредъка на всеки служител за няколко секунди.

Увеличете производителността си

Продуктът помага  на служителите лесно да намират задачите си. Позволява  им да преглеждат всички важни задачи, свързани с всеки проект и  крайните му срокове. Така могат да планират ефективно.

Улеснете делегирането на задачи

Това е важна стъпка за успешно управление на множество задачи за кратък период от време.  Ако делегирате, можете да имате продуктивни служители, вместо да ги оставяте твърде облекчени, докато вие се претоварвате.

Подобрете екипното сътрудничество

Софтуерът развива силата  на съвместната работа. С помощта на този продукт целият ви екип може да види кои задачи на кого са възложени. Така служителите могат да си сътрудничат  и да завършат своите задачи  ефективно  и навреме.

Проследяване на времето

Можете да идентифицирате всички неща, които разконцентрират. Проследявате цялото време, което отделяте за всяка задача. Продуктът онагледява  кой е отговорен за опредлена работа и можете да прецените производителността на всекиго от екипа.

Разпределете работното натоварване

Най-добрият начин да управлявате този проблем е да използвате онлайн мениджър на задачи. Той  ви позволява да възлагате еднакви задачи. Също така гарантира, че можете да проследявате техния напредък по всяко време.

Автоматизирате създаването на повтарящи се задачи

Помага ви  да избегнете загубата на време при създаването им, като го автоматизирате. Спестява се  огромно количество време,  а то може да се използва за други ключови неща.

Предоставя функция за календар на задачите

Мениджърите могат лесно да видят пълния лист със задачи на всеки отделен служител.

Подзадачи

Продуктът  ви дава възможност да добавите толкова подзадачи към проект, колкото искате. Така можете да разделите масивен проект на по-управляеми елементи.

Създавате отделно работно пространство за всяка група и то така че да  включите  правилния човек.

Седмичният план е не само инструмент за управление на задачи,  но е  и софтуер с още  атрактивни функции в услуга на продуктивността.

Той е напълно оборудван,  за да ви осигури гореописаните предимства. Може да предложи много повече от това и е полезна инвестиция.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png