Нашите проекти

ДОВЕРИЕ – ГРИЖА ЕАД

ДОВЕРИЕ – ГРИЖА ЕАД

 

„Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща деветнадесет дружества от осем различни отрасли на икономиката в седем населени места на територията на България. „Доверие – обединен холдинг” АД е публично дружество, чийто акции се търгуват на Българската фондова борса.

„Доверие – грижа“ ЕАД произвежда перилни, почистващи и миещи препарати с марката ИЗИ. Фирмата притежава две модерни производствени фабрики. Прахът за пране на „Доверие – грижа” ЕАД се произвежда по най-модерната и иновативна технология в света.