Софтуерите за управление на услуги, които се извършват на терен, какъвто е SBS Field Desk, предлаган от екипа на Smart Business Soft, са подходящи за всички организации, чиито служители посещават клиенти в техните собствени обекти. Те могат да бъдат доставчици на комунални услуги, телекомуникационни компании, поддръжка и много други. Общото между тях е, че услугата се извършва в обекта или дома на клиента, и че са необходими данни за точното и ефективно изпълнение на тези услуги.

Компаниите често имат различни видове услуги. Например продажби, но също и поддръжка, ремонт, персонализирани консултации. Голямо количество фактори са налице, необходими са различни хора, данни и устройства за извършване на тези услуги. Тук идва и предизвикателството да се подредят всички елементи по правилния начин и добре функциониращата система за управление на услуги на терен става задължителна. Причината за това е, че без централизирана платформа за рационализиране на всички тези процеси, би било изключително трудно да се управлява ефективно цялото обслужване и да се предостави възможно най-качествената услуга на клиентите.

Все повече нараства нуждата от споделяне на основна информация

Необходимостта от рационализиране на управлението в компанията нарастна около събитията, свързани със световната пандемия. От една страна, посещението на клиентите стана по-сложно поради множеството ограничения. От друга страна, много техници и изпълнители също работят от вкъщи. Това ги кара да посещават офиса по-рядко, мястото, където обикновено най-важната информация е лесно достъпна и споделяна. Ето защо е по-важно от всякога служителите да имат достъп до необходимата информация, когато и където имат нужда от нея.

Предоставяне на възможно най-добрата услуга

Работните процеси са рационализирани и служителите са наясно какво точно се случва с клиентите в този момент. Това им позволява да действат проактивно, вместо просто да тичат. Освен това за клиента няма значение с кого има контакт в компанията, тъй като ще получи еднакво отношение навсякъде. Това постоянно клиентско изживяване прави ангажираността към клиентите още по-силна, което в крайна сметка ще доведе до повече продажби.

Бърза организация на комплексното планиране

Планирането е значително по-гладко със система като SBS Field Desk. Пример за това са сложни процеси като строителството, при които не само е важно работните графици на служителите да са подредени с ясно описание на задачите, но и необходимите материали, които също трябва да бъдат доставени на точното място в точното време. Всичко трябва да се съчетае безпроблемно и това е много по-лесно, ако е до голяма степен автоматизирано. Автоматизацията също значително намалява риска от грешки.

Прекарване на по-малко време в работа с документи

Когато служителите на обекта свършат работата си, те могат незабавно да актуализират данните за съответния клиент на място. Това спестява много време и също така намалява риска от загубена информация.

Комуникацията между служителите протича много по-гладко

Всички в компанията – продажби, маркетинг, обслужване, управление – имат достъп до едни и същи данни. Това предотвратява недоразуменията и подобрява не само качеството на услугата, но и работната среда.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png