Софтуерни решения

‌‌
#

ERP & CRM

EnterpriseOne® е ERP платформа, насочена към малък, среден и голям бизнес, която напълно изпълнява изискванията на нашите клиенти. Тя е лесна за използване и осигурява цялостен контрол над основните бизнес процеси.

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

Иновативната технология ни дава възможност да  разработваме допълнителни решения, в зависимост от специфичните изисквания на всеки отделен клиент, като в същото време се запазва безпроблемното преминаване към нови версии.
 

Виж повече

 

SBS Field Desk

Цялостното решение за сервизна дейност, което предлагаме включва:

Web Service Desk

WEB приложение

Mobile Service

APP приложение

Виж повече

#
#

Cloud services

Цялостно бизнес решение за синхронизация и съвместна работа в облака.

Съхранява всички поверителни бизнес данни на едно защитено място - достъпни само за хората със съответните права.

Улеснява колаборацията и комуникацията между отделите и екипите.

Виж повече

Mobile Seller

Mobile Seller е специализирано приложение за извършват ex-van продажби, събиране на поръчки и отчитане на плащания.

Приложението е напълно синхронизирано с EnterpriseOne® и позволява достъп до актуална информация навсякъде и по всяко време.

Виж повече
#
#
Business Intelligence
Business Intelligence е иновативно решение, което ви дава възможност да минимизирате рисковете при взимането на решения.

Технологията дава достъп до най-важната и актуална информация, което ви позволява да взимате бързи и ефективни бизнес решения. 

Ползи от използването на модул Business Intelligence:

•    осигурява мигновена информация, където е най-нужна, в реално време;
•    спестява време и финансови ресурси;
•    предоставя бързи отговори без предположения в удобен графичен формат;
•    може да се използва от всички служители във фирмата и да ги направи по-ефективни
 

За постигането на целите на вашия бизнес ще ви помогне Business Intelligence  – набор от методологии и практики за анализ на информация, позволяващ вземането на по-добри решения в дадена организация. Заедно ще създадем основните справки и анализи, предоставящи задълбочен поглед към най-важните данни на вашия бизнес.

Виж повече