Внедряване

 

ERP е повече от технология, а внедряването му е организационна трансформация.