//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2021/07/power-bi-1.png

 

Посредством специализирано  аналитично решение, имаме възможността да свържем голяма база от данни и да осигурим важни за бизнеса интерактивни справки.

По този начин получавате визуализации и доклади бързо и лесно, като имате възможността да ги споделяте с хора от Вашата организация, в интернет и чрез мобилни устройства.

 • Персонализиране на важната за Вас информация
 • ✓ Визуализиране на ключовите бизнес показатели
 • ✓ Дефиниране на специфични сечения на данните за постигане на желаните справки и анализи
 • ✓ Персонализиране на визуализацията на справката. Възможност за най-модерни графики, таблици и смесени решения
 • ✓ Изготвяне на неограничен брой различни справки, спрямо Вашите нужди
 • Актуална информация в реално време, от всяка локация
 • ✓ Индикативни таблици и доклади в реално време позволяват по-бързото достигане до важната информация за ръководното ниво на фирмата
 • ✓ Сигурно и бързо споделяне на информацията с цел своевременни действия на база актуални данни
 • ✓ Възможност за получаване на уведомления при конкретни критерии за спешност
 • Работа в екип и споделяне на данни
 • ✓ Възможност за сътрудничество във вземането на важни решения, чрез споделяне на актуална информация в реално време
 • ✓ Централизирано управление на инструмента за бизнес анализи
//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png