Какви са основните предимства на Business Intelligence?

Благодарение на Business Intelligence софтуерите компаниите получават информация и имат възможност за по-добра видимост на бизнес процесите, за да могат да идентифицират неправилни или остарели данни, да елиминират дублиращи се данни и да създават отчети за ключови показатели за ефективност (KPI), които ще помогнат за вземенето на стратегически бизнес решения. Business Intelligence е чудесен инструмент, който може да бъде от полза за увеличаване на рентабилността, производителността и ускоряване на ефективния растеж на бизнеса чрез процеси на извличане на данни и трансформирането им в ценна информация. Read more

Оптимизиране на предоставянето на услуги с Field Desk софтуер

Ръчното събиране и анализиране на данни, които да дадат информация за качеството на услугите, удовлетвореността на клиентите, ключовите проблеми и възможности може да отнеме голяма част от времето на компаниите, които предлагат услуги на терен. Специализираните решения като SBS Field Desk позволяват по лесен и бърз начин да бъдат анализирани ключовите данни, които да дадат отговори на най-важните въпроси и да подпомогнат ефективното взимане на решения. Read more

Отчитане на производителността на персонала с Field Desk софтуер

Измерването на производителността на техниците на терен е от ключово значение, когато става въпрос за подобряване на ефективността. Ако компанията не разполага с показатели, не само е трудно да подобри своите бизнес резултати, но също така и да държи под отговорност своите техници. Read more

Ускорено изпълнение на услугата с Field Desk софтуер

Бързото и лесно придвижване на задачите между отделите, автоматичните имейли и нотификации, които предлагат софтуерите за управление на услуги на терен, ускоряват времето за изпълнение на всяка задача. Read more

Ефективно планиране на времето и ресурсите с Field Desk софтуер

Софтуерите за управление на услуги на терен (Field Desk) позволяват автоматизирано и рационализирано управление на процесите. Това означава, че компаниите могат да създават набори от правила, които да помогнат за управлението на работата, ресурсите и времето. Read more

5 ключови ползи на ERP системите за бизнеса

Всeки бизнес има своите уникални процеси, услуги и продукти, които го отличават от останалите. Планирането на ресурсите на предприятието или ERP, е инструмент от съществено значение не само за големите компании, но и за малките и стартиращите фирми. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png