Европейско финансиране – BG-RRP-3.004-0893-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Проект: BG-RRP-3.004-0893-C01 „Технологична модернизация в предприятието“

Главна цел: Целта на проекта е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига.

Целта ще бъде постигната чрез закупуване на производствено оборудване и „тикет система“ за планиране и управление, която надгражда текущата ERP система на предприятието, с помощта на които то ще дигитализира и оптимизира дейността си.

Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие му чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността му.

Краен получател на помощта: СМАРТ БИЗНЕС СОФТ ООД

Обща стойност на проекта: 107 398.00 лв., от които 53 699.00 лв. европейско финансиране.

Начало: 10.04.2023

Край: 10.04.2024

Подобрено обслужване в телекомуникационната индустрия с FSM софтуер

Телекомуникационната индустрия е силно конкурентна. Осигуряването на отлично обслужване на клиентите е от решаващо значение за поддържането на лоялни потребители и спечелването на нови. Мобилните оператори разширяват своите предложения и внедряват все по-модерни технологии.  Техните операции за обслужване, особено на място, стават все по-сложни. Тук идва на помощ софтуерът за управление на услуги на терен.  Разберете как  този софтуер може да подобри обслужването на клиентите в телекомуникационния сектор. Read more

Ползите от интегрирането на ERP и FSM при комплексни модели за предоставяне на услуги

Софтуерът за планиране на  ресурсите на предприятието (ERP), както и  този за управление  услуги на терен (FSM) са мощни инструменти за бизнес, при който има сложни модели за предоставяне на услуги. ERP системите позволяват на фирмите да управляват своите операции, включително продажби, доскавка, инвентаризация, финанси и други. Софтуерът за управление на услуги на терен е проектиран да оптимизира операциите по обслужване на място. Интегрирането на тези две системи може да предостави на бизнеса редица от предимства, включително подобрена ефективност, спестяване на разходи и рационализирани работни процеси. Read more

Кога една компания има нужда от софтуер за управление на услуги на терен (FSM)?

Софтуерът за управление на услуги на терен е критичен инструмент за фирми, които разчитат на мобилна работна сила за дейности на място. Софтуерът помага на компаниите да управляват своите техници, активи и заявки за услуги. Този тип решение е особено полезено за фирми в  индустрии като ОВК (отопление, вентилация и климатизация), комунални услуги, строителство и телекомуникации.    Запознайте се с ползите от прилагането на тази технология. Read more

Ползи от интегрирането на ERP система и FSM софтуер

Технологичните решения ERP (Enterprise Resource Planning) – софтуер за планиране ресурсите на предприятието и FSM (Field Service Management) – програмен продукт за управление на услуги на терен, са мощни инструменти за разрастване на бизнеса.  За да увеличат максимално ползите от интеграцията на ERP и FSM, фирмите трябва да възприемат най-добрите практики в тази посока. Така   организациите могат да оптимизират работните си процеси, да подобрят своите операции и да увеличат своята рентабилност. Запознайте се с  най-добрите практики за максимизиране на ползите от интеграцията на ERP система и софтуер за управление на услуги на терен (FSM). Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png