Ползите от оптимизацията на маршрута за фирмите, които предлагат услуги на терен

За компаниите, които имат мобилни екипи и предлагат услуги на терен е важно техниците да поемат по най-ефективния маршрут, но това изглежда, че е трудно постижимо. Има твърде много фактори, които е невъзможно да се предвидят и контролират, а в същото време увеличаването на производителността е от решаващо значение за успеха на бизнеса.

С помощта на софтуер за управление на услуги на терен (Field Desk) компаниите имат нови възможности да подобрят процесите си, за да оптимизират маршрутите за пътуване и да увеличат производителността на мобилните екипи. Read more

Защо да инвестирате във Field Desk софтуер? (Инфографика)

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Read more

6 ключови ползи на ERP системите в производството

Производственият сектор е  силно конкурентен и много разнообразен като дейности. За да бъдат ефективни и конкурентноспособни, предприятията е необходимо да внедрят софтуерно решение, което да увеличи производителността, да намали разходите и да увеличи приходите. ERP системите управляват всички аспекти от дейността и съхраняват информацията в единна база данни, което значително намалява възможността за грешки и дава пълна видимост за състоянието на бизнеса.

По-долу изброяваме някои от предимствата на ERP системите за производствения сектор.

Подобрено управление на качеството

Изискванията за съответствие с международните стандарти за качество, като различните стандарти ISO, QS-9000 или TS-16949 са строги и покриването им може да отнеме много време. ERP системите имат функции, които могат улесняват производствените компании да подобрят процесите на управление на качеството, като същевременно поддържат свързана документация в централизирана база данни. Това включва поддържане на точна документация за производствените процеси и одити, както и управление на безопасността и обучението на служители.

Оптимизиране на разходите

Намаляването на оперативните разходи не винаги е непосредствено очевидна полза от ERP  системите в производствените предприятия. В зависимост от конфигурацията на бизнеса, ERP системата може да подобри производителността със сравнително незначителни промени в процесите и процедурите, като например автоматизиране на рутинни задачи, които в момента се изпълняват ръчно.

Подобрено управление на запасите и доставките

Предприятията могат да се възползват от модулите за управление на запасите и модулите на веригата за доставки на ERP системите. Такива функции не само съхраняват и проследяват данни за логистиката, договорите с доставчици и складовите операции, но могат да бъдат и настроени за оптимизиране на логистиката на запасите и веригата за доставки чрез отчитане в реално време, автоматизирани сигнали и предложения, получени от анализа на данните.

Оптимизирано управление на взаимоотношенията с клиентите

За повечето фирми основните приходи идват от малка част от клиентската им база. От решаващо значение е взаимоотношенията с тези ключови клиенти да бъдат качествено поддържани, производителите да разбират тенденциите в продажбите и да поддържат точна история на взаимодействията с клиентите. Модулът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в ERP системите може да направи това, без компанията да има нужда да инвестира в самостоятелно CRM решение.

Видимост на качествени данни

ERP системите са източник на качествени данни и дават видимост във всеки отдел и бизнес процес. Това помага на компанията да взема информирани и по-бързи бизнес решения. Достъпът до ключови показатели за ефективност като общи продажби, марж на продажбите и други, помага на производствените компании да останат в съответствие с целите си и да вземат необходимите вътрешни решения.

Подобрена сигурност

Едно от предимства на ERP системите е сигурността на данните. Този тип системи за управление на бизнеса могат да подобрят последователността на сигурността и точността на данните, чрез вградени защитни стени и ресурси.

Ползите от Field Desk софтуер за монтажните фирми в соларната индустрия

През последните години възобновяемата енергия се налага като сфера в енергетиката и вече е едно от задължителните неща в нашето ежедневие.  Броят на проектите, свързани с ВЕИ постоянно се увеличава, както и конкуренцията сред монтажните фирми.

За да могат да отговорят на по-голямото търсене, повишените изисквания от страна на клиентите и силно конкурентната среда, соларните компании е необходимо максимално да рационализират, автоматизират и оптимизират всички процеси и дейности. По този начин те ще могат да постигнат бърза мащабируемост на бизнеса, устойчиво развитие, по-голяма продуктивност и ефективност. Read more

Ползи от използване на Field Desk софтуер в телеком компаниите

Сферата на телекомуникациите е една от най-бързо развиващите се днес. Компаниите, заети в тази индустрия са изправени пред редица предизвикателства като увеличаване на конкурентите, нарастващи изисквания от страна на потребителите и бързо навлизане на все по-нови технологии.

Управлението на всички процеси, правилното разпределение на задачи към техниците, оптимизацията на времето и контролът на оперативните разходи са от ключово значение за успеха на компаниите. Read more

Как ERP системите подобряват управлението на веригата на доставките?

Съвременните ERP решения добавят стойност във всяка част от веригата на доставки, като увеличават ефективността в различни отдели и позволяват по-добро взаимодействие с доставчиците и клиентите.

Автоматизирането на целия работен процес от производство до доставка на продукт води до значително намаляване на режийните и оперативните разходи. ERP системите рационализират пътя, по който материалите, финансите и информацията преминават от доставчиците към клиентите. Read more

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png