NN Group е млада компания с богата история. Тя обхваща животозастраховането, пенсионното осигуряване и управлението на инвестиции, които по-рано бяха част от портфолиото на ING Group. През 2014 г. тези услуги се обособиха в самостоятелна компания (в съответствие с договор между ING и Европейската Комисия). Днес NN Group разчита на своя 170-годишeн опит, като същевременно носи големия потенциал за развитие на една нова компания.

В NN Group се грижим за личните финанси на над 17 милиона клиенти в редица европейски страни и Япония. Сред тях има физически лица, малки и средни предприятия, големи корпорации и институционални клиенти. Стремим се да предлагаме едновременно леснодостъпни и професионални финансови услуги в сферата на пенсионното осигуряване, застраховането, управлението на активи и банкирането  – цел, която би била невъзможна без нашите 14 000 служители, както и мрежата ни от професионални консултанти и брокери. Помагаме, като предоставяме решения, съобразени със специфичните финансови нужди на нашите клиенти.

NN Group е публична компания, регистрирана на фондовата борса Euronext в Амстердам, и акциите й са част от основния борсов индекс AEX 25 на най-големите холандски компании. Групата включва Национале-Недерланден, NN Интернешънъл, Делта Лойд, NN Investment Partners, ABN AMRO, Movir, AZL, BeFrank и OHRA.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png