Мундус Сървисиз АД е най-голямата компания в България, предоставяща интегрирани фасилити услуги в областта на управление и поддръжка на сграден фонд.

Фирмата стартира през 2016 г. чрез вливането на четири компании, работещи в различни сфери на фасилити мениджмънт услугите.

Компанията е собственост на два от най-големите капиталови инвестиционни фонда – “Empower Capital” и “КJK Fund II”.

 

 

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png