Производственият сектор е  силно конкурентен и много разнообразен като дейности. За да бъдат ефективни и конкурентноспособни, предприятията е необходимо да внедрят софтуерно решение, което да увеличи производителността, да намали разходите и да увеличи приходите. ERP системите управляват всички аспекти от дейността и съхраняват информацията в единна база данни, което значително намалява възможността за грешки и дава пълна видимост за състоянието на бизнеса.

По-долу изброяваме някои от предимствата на ERP системите за производствения сектор.

Подобрено управление на качеството

Изискванията за съответствие с международните стандарти за качество, като различните стандарти ISO, QS-9000 или TS-16949 са строги и покриването им може да отнеме много време. ERP системите имат функции, които могат улесняват производствените компании да подобрят процесите на управление на качеството, като същевременно поддържат свързана документация в централизирана база данни. Това включва поддържане на точна документация за производствените процеси и одити, както и управление на безопасността и обучението на служители.

Оптимизиране на разходите

Намаляването на оперативните разходи не винаги е непосредствено очевидна полза от ERP  системите в производствените предприятия. В зависимост от конфигурацията на бизнеса, ERP системата може да подобри производителността със сравнително незначителни промени в процесите и процедурите, като например автоматизиране на рутинни задачи, които в момента се изпълняват ръчно.

Подобрено управление на запасите и доставките

Предприятията могат да се възползват от модулите за управление на запасите и модулите на веригата за доставки на ERP системите. Такива функции не само съхраняват и проследяват данни за логистиката, договорите с доставчици и складовите операции, но могат да бъдат и настроени за оптимизиране на логистиката на запасите и веригата за доставки чрез отчитане в реално време, автоматизирани сигнали и предложения, получени от анализа на данните.

Оптимизирано управление на взаимоотношенията с клиентите

За повечето фирми основните приходи идват от малка част от клиентската им база. От решаващо значение е взаимоотношенията с тези ключови клиенти да бъдат качествено поддържани, производителите да разбират тенденциите в продажбите и да поддържат точна история на взаимодействията с клиентите. Модулът за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в ERP системите може да направи това, без компанията да има нужда да инвестира в самостоятелно CRM решение.

Видимост на качествени данни

ERP системите са източник на качествени данни и дават видимост във всеки отдел и бизнес процес. Това помага на компанията да взема информирани и по-бързи бизнес решения. Достъпът до ключови показатели за ефективност като общи продажби, марж на продажбите и други, помага на производствените компании да останат в съответствие с целите си и да вземат необходимите вътрешни решения.

Подобрена сигурност

Едно от предимства на ERP системите е сигурността на данните. Този тип системи за управление на бизнеса могат да подобрят последователността на сигурността и точността на данните, чрез вградени защитни стени и ресурси.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png