Компаниите в областта на  фасилити мениджмънта носят сериозната отговорност за гладкото и ефективно функциониране на различни сгради и съоражения. Такива фирми обслужват и ръководят  офиси, болници, училища и жилищни комплекси. За да управляват сложни работни процеси и да оптимизират разпределението на ресурсите, компаниите от сектора все повече се обръщат към системите за планиране на ресурсите на предприятието (ERP).

Запознайте се с малка част от ползите от внедряването на ERP система  в такъв тип компании.

Подобрена оперативна ефективност

ERP системата рационализира работните потоци и автоматизира рутинните задачи. Това освобождава време и възможности за персонала да се съсредоточи върху задачи с висока стойност, спрямо  определен експертен опит. Това от своя страна може да намали оперативните разходи и да увеличи скоростта и точността на ключови процеси.

Ясна видимост и  добро управление на данните

ERP системата интегрира данни от различни източници. Също така предоставя централизирана платформа за проследяване на информация, свързана с активи, работни поръчки, инвентар и други. Това помага на фасилити мениджмънт компаниите да вземат информирани решения, да разпределят ефективно ресурсите и да идентифицират области за подобрение.

Активно сътрудничество и гладка комуникация

ERP системите също насърчават взаимодействието между екипите, изпълнители и клиентите. Благодарение на софтуера всички заинтересовани страни имат достъп до данни и актуализации в реално време. Това им позволява да координират ефективно своите дейности. Също така ERP системата може да помогне за намаляване на закъсненията и  предотвратяване на грешките.

Подобрена отчетност и точен анализ

Чрез събиране и анализиране на данни от различни източници ERP системата може да предостави информация за ключови показатели за ефективност (KPI). Те може да включват разходи за поддръжка на оборудване, използване на ресурсите и състояние на активите. Това може да помогне на фасилити мениджмънт компаниите да идентифицират области за подобрение, както и да вземат информирани решения за оптимизиране на операциите и намаляване на разходите.

Законосъобразност и управление на риска

ERP системата може да помогне на компаниите в бранша да  подобрят съответствието с нормативната база и условията на труд. Като предоставя централизирана платформа за проследяване на законови изисквания и стандарти, софтуерът съдейства на  компаниите да бъдат в крак с регулаторните промени и да избягват нарушения. Освен това  ERP системата  помага да се идентифицират потенциалните рискове, които биха могли да се избегнат преди превръщането им в значителни проблеми.

Внедряването на ERP система може да донесе множество ползи на компаниите като повишена оперативна ефективност, ясна видимост и  добро управление на данните, подобрено сътрудничество и гладка комуникация, ясна отчетност и  полезни анализи, съответствие със законодателството и управление на риска. С помощта на софтуерното решение, фасилити мениджмънт компаниите могат да оптимизират своите работни процеси, да намалят разходите и да предоставят висококачествени услуги на своите клиенти.

ERP.net е ERP платформа, насочена към малък, среден и голям бизнес, която напълно изпълнява изискванията на нашите клиенти. Тя е лесна за използване и осигурява цялостен контрол над основните бизнес процеси.

 

ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

 

Иновативната технология ни дава възможност да разработваме допълнителни решения, в зависимост от специфичните изисквания на всеки отделен клиент, като в същото време се запазва безпроблемното преминаване към нови версии.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png