Ефективното управление и изпълнение на заявките е от ключово значение за всеки бизнес, който изпълнява услуги на терен и има множество ресурси на различни местоположения. Пример за такъв тип компании са заетите в сферата на фасилити мениджмънт услугите. Те обслужват жилищни и бизнес сгради, и обикновено отговарят за управлението и поддръжката на много локации.

Фасилити мениджмънт компаниите са изправени пред своеобразни предизвикателства като управление на сложни системи и координиране на много служители. За да се справят, те несъмнено трябва да се обърнат към технологиите. Целта е да рационализират своите операции и да подобрят ефективността дейностите.

Оптимизацията на заявките и планирането са критичен аспект при управлението на сгради, инфраструктура и хора.  Поръчките най-често са свързани с работа по поддръжка, ремонт или монтаж. Тези дейности  се възлагат за изпълнение  на техник. Графикът включва разпределянето на  поръчките на съответните специалисти въз основа на техните умения, местоположение и наличност, а софтуерът за управление на полеви услуги може да автоматизира този процес.

Представяме ви  няколко начина за рационализиране на работните поръчки и графика във фасилити мениджмънт компаниите с помощта на такъв тип софтуер.

Автоматизиране на възлагането на поръчки

Софтуерът за управление на полеви услуги (FSM)  използва алгоритми за разпределяне  на заявки въз основа на фактори като наличност на служител, местоположение и  експертни  умения. Тази автоматизация помага за намаляване на времето за реакция и подобряване на производителността.

Планиране на  профилактична поддръжка

Благодарение на софтуерното решение, компаниите могат да планират задачи, свързани с посещения на обектите с цел профилактика на съораженията.  Това  помага да се намали предотвратят повреди, което от своя страна намалява спешните заявки, изискващи по-голям ресурс. Софтуерът може автоматично да генерира задачи по профилактика въз основа на препоръките на производителя или индустриалните стандарти.

Проследяване в реално време на техниците

Това помага на мениджърите да наблюдават местоположението на служителите, напредъка и изпълнението на задачите. Тази информация може да се използва за възлагане на нови поръчки на техници, които са наблизо. Също така е полезна и за повторно възлагане на задачи въз основа на наличността на служителите.

Подобряване на  комуникацията

Това предимство се отнася до контактите с клиентите и техниците. Софтуерът за управление на полеви услуги може да изпраща известия до потребителите, когато задачите са възложени или изпълнени. Софтуерът може също така да изпраща информация до техниците за  получени или актуализирани заявки. Това помага за намаляване на пропуските в комуникацията и подобряване на производителността.

Софтуерът за полеви услуги (FSM) може да рационализира осъществяването на поръчките и планирането във фасилити мениджъмнт компаниите, както и във всяка друга фирма, която предоставя услуги на терен. Решението позволява автоматизация на процесите по получаване и  разпределяне на заявки, да планира профилактична поддръжка, да осигури проследяване в реално време на техниците и да подобри комуникацията. С помощта на  софтуер за управление на полеви услуги компаниите могат да намалят разходите, да подобрят производителността и да осигурят по-добро обслужване на клиентите.

SBS Field Desk е софтуер за управление на полеви услуги (FSM), който се предлага в уеб и мобилна версия, с цел постигане на максимална гъвкавост и удобство. Софтуерът позволява на потребителите да управляват заявки за обслужване на място, да проследяват работни поръчки, да възлагат задачи на техници на място и да наблюдават напредъка им в реално време.

Едно от основните предимства на SBS Field Desk е неговата интеграция с ERP платформата ERP.NET. Това гарантира пълна автоматизация на процесите – от създаване на заявка за услуга до фактуриране и плащане, спестявайки време и намалявайки риска от грешки.

Софтуерът също така предлага функции като планиране, изпращане и оптимизиране на маршрута, което позволява на организациите да оптимизират своите операции и да увеличат ефективността. С възможностите за подробен анализ и отчитане потребителите могат да вземат решения, базирани на реални и точни данни, и да подобрят своята бизнес ефективност.

SBS Field Desk е подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия, от малки фирми до големи предприятия. Софтуерът предлага рентабилно и лесно за потребителя решение за управление на операциите по обслужване на терен, повишаване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа на бизнеса.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png