Фасилити мениджмънт компаниите комбинират редица дейности като поддръжката, експлоатацията и управлението на офиси, болници, училища и административни учреждения. Ефективното управление на множество хора, технологии и процеси изисква подходящо софтуерно решение, което да структурира и проследява всички дейности. Софтуерът за полеви услуги (FSM) е едно от възможните решения. Той може да помогне на компаниите да оптимизират своите операции, да намалят разходите и да увеличат удовлетворението на клиентите.

Софтуерът за управление на полеви услуги позволява на мениджърите да управляват по-ефективно своите операции по обслужване на терен.  Той включва функции като планиране, изпращане на служители, управление на поръчките, управление на инвентара и проследяване в реално време на техници.

Нека разгледаме някои от ползите на софтуера за управление на полеви услуги за фасилити мениджмънт компаниите.

Рационализиране на поръчките и планирането

Софтуерът за управление на полеви услуги може да помогне на фирмите да оптимизират хода на  заявките от тяхното начало до завършването им. Решението дава възможност на мениджърите  лесно  възлагат поръчки на техници, да проследяват напредъка и планират задачи, свързани с превантивна поддръжка. Това помага на фасилити мениджмънт компаниите да намалят времето за престой на служител и да реагират по-бързо на заявките.

Автоматизиране на изпращането на техник

Софтуерът позволява възлагането на задачи на подходящите специалисти въз основа на техните умения, местоположение и наличност. Чрез автоматизиране на входиранетои изпращането на заявки, фасилити мениджмънт компаниите могат да забързат реакцията на повикване и да намалят времето и разходите за пътуване до обектите.

Поддръжка на оборудване

Софтуерът за управление на полеви услуги помага на фирмите да контролират рутинните технически прегледи,   да осъществяват планирането им и да проследяват ефективността на материалните активи. Чрез наблюдение на работата на оборудването компаниите съкращават времето за работа с техническите съоръжения, удължават живота им и намаляват разходите по поддръжката на инструментариума.

Проследяване в реално време на техниците

Софтуерът позволява наблюдение на местоположението, хода и изпълнението на задачите от техниците. Това помага на фасилити мениджмънт компаниите да подобрят комуникацията с клиентите, да управляват по-ефективно служителите си и да намалят времето, необходимо за реакция по време на изпълнение на зявките.

Подобрено управление на инвентара

Софтуерът за управление на полеви услуги съдейства на фирмите да проследяват нивата на запасите, да планират повторни поръчки и да намалят разходите за материали. Фасилити мениджмънт компаниите могат да намалят риска от изчерпване на съответните материали и оборудване,  благодарение на проследяването им и да подобрят управлението на  снабдителната верига.

Софтуерът за управление на полеви услуги помага  на  фирмите да управляват своите операции по-ефективно, да намалят разходите и да насърчат удовлетворението на клиентите. Чрез рационализиране на поръчките, автоматизиране на изпращането, надзор на поддръжката на оборудването,  проследяване в реално време на техниците и подобряване на управлението на инвентара, фирмите в сектора могат да работят по-ефективно. Ако сте мениджър в тази област и  искате да подобрите своите операции помислете за такъв тип решение. Това е инструмент, който си струва да включите във вашите дейности по управление.

SBS Field Desk е софтуер за управление на полеви услуги (FSM), който се предлага в уеб и мобилна версия, с цел постигане на максимална гъвкавост и удобство. Софтуерът позволява на потребителите да управляват заявки за обслужване на място, да проследяват работни поръчки, да възлагат задачи на техници на място и да наблюдават напредъка им в реално време.

Едно от основните предимства на SBS Field Desk е неговата интеграция с ERP платформата ERP.NET. Това гарантира пълна автоматизация на процесите – от създаване на заявка за услуга до фактуриране и плащане, спестявайки време и намалявайки риска от грешки.

Софтуерът също така предлага функции като планиране, изпращане и оптимизиране на маршрута, което позволява на организациите да оптимизират своите операции и да увеличат ефективността. С възможностите за подробен анализ и отчитане потребителите могат да вземат решения, базирани на реални и точни данни, и да подобрят своята бизнес ефективност.

SBS Field Desk е подходящ за организации от всякакъв размер и индустрия, от малки фирми до големи предприятия. Софтуерът предлага рентабилно и лесно за потребителя решение за управление на операциите по обслужване на терен, повишаване на удовлетвореността на клиентите и стимулиране на растежа на бизнеса.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png