ERP системата обединява всички ИТ компоненти в една компания, включително телекомуникационните решения, CRM (Customer Relationship Management), онлайн магазина и други. ERP заема централно място при дефинирането и управлението на бизнес процесите, управлението на корпоративните ресурси, производство, сервиз, управление на склад, доставките, продажбите, маркетинговите кампании, финансите и счетоводството, човешките ресурси и други.

Технологиите и софтуерът се развиват със светкавична скорост. В началото на 2021 година ще разгледаме какви тенденции можем да очакваме, както и това как биха послужили те на собствениците на бизнес и служителите в компаниите.

ERP в облака

ERP системите, предлагани по модела SaaS (софтуер като услуга) се развиват все повече като решения. Малките и средни компании все повече възприемат “облака” като метод да развиват своя бизнес, а постепенно и по-големите предприятия се ориентират към “облачните” технологии, особено във връзка с управленито на техни дъщерни дружества, международни подразделения и отдели. По този начин те винаги разполагат с най-новата версия на софтуера и плащат за това, от което се нуждаят.

Подобряване на интерфейса и визуализациите

Доказано е, че повечето хора възприемат визуализации много по-лесно и бързо от текст и цифри. Обширните менюта с много полета, текст и цифри в ERP системите постепенно се променят, отстъпвайки място на изчистените и лесни за използване менюта с табла, икони, графики и прегледи. Това прави ERP системата по-приятна за използване и помага за по-бързото намиране на информация.

Нишови решения

Нараства търсенето на нишови решения и ERP системи, които са предназначени само за конкретна индустрия. Причината е, че такава система съдържа специфичните характеристики и функционалности, необходими за компаниите, работещи на този пазар. В допълнение, доставчикът разполага и със специфични за отрасъла знания, което означава, че те могат да предоставят отлична помощ при оптимизиране на бизнес процесите и при реализиране на бизнес целите, сега и в бъдеще.

Интеграциите

Настоящото състояние на информационните и комуникационни технологии дава възможност да се интегрира ERP с други системи и инструменти. Когато ERP традиционно е самостоятелно решение, сега повече от всякога се превръща в най-важната софтуерна система на организацията, но е свързана и с други софтуери. През 2021 г. компаниите, които търсят нова ERP система, не само ще се съсредоточат върху самата система, но и ще разгледат как ERP системата се вписва в останалата част от ИТ инфраструктурата.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png