Софтуерът за управление на услуги на терен (Field Service Management) подпомага развитието на бизнеса. Продуктът е приложим и за малки предприятия. Предлагаме ви обзор на значимите му функции.

Според доклад от 2020 г. шестте най-големи предизвикателства пред фирмите в областта са:

  1. Отговор на очакванията на клиентите;
  2. Намалена печалба;
  3. Наемане на техници и шофьори;
  4. Пропуски в планирането и логистиката;
  5. Натиск от страна на конкурентите;
  6. Ръст в комплексните услуги.

Програмният продукт е създаден за преодоляване на тези предизвикателства. Предоставя функции за укрепване на  екипите и за подобряване на  дейностите,  необходими за малък бизнес.

Достъпът до дигитализиран формуляр за поръчка подобрява успеваемостта на техниците. Функцията за управление на работни поръчки е важна за малкия бизнес.

Продуктът е полезен в следните шест направления:

Управление на работата

То осигурява пълно проследяване от всички отдели на  целия процес на обслужване. Включва регистрирането, възлагането и изпращането  на служители.  Така се  осъществява ефективна и акуратна работа.

Планиране

Инструментите  за планиране събират всички налични данни. Подават сведения относно:

  • наличието на техник и местоположение;
  • експертизата и квалификациите на служителите;
  • списъци за доставка на оборудване и инвентар.

Управление на работни поръчки

Функцията за управление на работните поръчки позволява всички сведения за вида на работата, клиентски данни и фактурирането да бъдат запазени в един документ. Най-важното е, че достъпът до дигитализиран формуляр за работна поръчка оказва влияние върху степента на успех на техника  и отстраняването на проблема с едно посещение.

Управление на активи и инвентар

Тази функция позволява на ръководството и техниците да намират точното местоположение на оборудването. Също така удостоверява, че правилните резервни части са налични, за да се избегне забавяне на съответната услуга.

Фактуриране и оферти

Дигитализирането на плащанията и събирането им извън офиса, дава увереност на собствениците. Техниците могат да издават оферти, фактури и касови бележки на адреса на клиентите.

Инструменти за дистанционна поддръжка

След 2020 г. използването на  такива  средства се е увеличило значително  в областта. За да са в крак с конкурентите и  развиващата  се индустрия, собствениците на малък бизнес трябва да помислят за инструменти за дистанционна поддръжка за своите екипи за обслужване.

Приложимост на продукта

Той трябва да е лесен за използване и  разпознаваем. Много е вероятно  новият продукт да изисква определена форма на обучение, да бъде въведен сполучливо.

Техническа поддръжка

Малките предприятия нямат големи екипи за техническа поддръжка. Вместо това те трябва да разчитат на доставчика на софтуера. Ключовите критерии при избор на доставчика   са денонощна поддръжка, онлайн база  за общи запитвания, колко време ще отнеме внедряването и др. Въвеждането   зависи от размера на продукта, количеството необходими данни и нужното  обучение на целия екип.

Процесът на закупуване на софтуер може да отнеме между 3 месеца и една година. Това обхваща периода  от първоначалното проучване до внедряването. С подходящия програмен продукт ще развиете вашия бизнес и ще се радвате на редица преимущества като ръст на печалбите, ефективност на техническия персонал, бързо и акуратно обслужване, гладко планиране, отлична екипна комуникация. Софтуерът за управление на услуги на терен е ваш верен помощник по пътя към успеха във времена на сериозни социални и информационни предизвикателства.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения. Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

Свържете се с екипа на Smart Business Soft, за да получите повече информация за това как SBS Field Desk може да бъде полезен за вашия бизнес.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png