Благодарение на Business Intelligence софтуерите компаниите получават информация и имат възможност за по-добра видимост на бизнес процесите, за да могат да идентифицират неправилни или остарели данни, да елиминират дублиращи се данни и да създават отчети за ключови показатели за ефективност (KPI), които ще помогнат за вземенето на стратегически бизнес решения. Business Intelligence е чудесен инструмент, който може да бъде от полза за увеличаване на рентабилността, производителността и ускоряване на ефективния растеж на бизнеса чрез процеси на извличане на данни и трансформирането им в ценна информация.

Правилни данни в точното време

За да вземате бързи и точни решения в света на бизнеса, е важно да разполагате с правилните данни, когато е необходимо. Business Intelligence централизира и структурира всички данни на вашата компания. Помага ви да разберете вашите бизнес процеси, да рационализирате вземането на решения, както и да подобрите способността си да идентифицирате ключови възможности и/или заплахи. Всичко това ще ви позволи да планирате успешно.

Увеличете удовлетвореността на клиентите и работниците

Ще можете да анализирате коментарите на вашите клиенти в реално време. Цялата тази информация помага на вашия персонал и търговски мениджъри да идентифицират възможности за подобрение във вашия бизнес, да направят необходимите промени, да предвидят нуждите и да им осигурят отлична услуга, която ги удовлетворява.

Business Intelligence не само помага на компаниите да опознаят клиентите си, но също така им помага да разберат по-добре своите служители. Като разполагате с подходяща информация за вашите работници в реално време, вие ще сте по-наясно с техните нужди и ще можете бързо и ефективно да се справите с техните притеснения.

Подобрете своите бизнес решения

Внедряването на Business Intelligence ще ви позволи да получите достъп до подробна и актуализирана информация за вашия бизнес, като финансови, производствени, клиентски данни и т.н. С цялата тази информация можете бързо и безопасно да вземате решения въз основа на доказателства, което води до по-добри бизнес решения.

Подобряване на организационното сътрудничество

Персонализираните отчети улесняват комуникацията, като ви позволяват да споделяте информация с останалата част от компанията. Всеки отдел ще разполага с необходимите му данни, като същевременно и ръководството има достъп до тях. Това може да подобри контрола върху функционалните области на една компания.

Преглеждайте ключова информация своевременно и точно

Едно от основните предимства на Business Intelligence е, че предоставя отлични възможности за визуализация на данни. Това ви позволява да създавате адаптивни, интуитивни и лесни за интерпретиране отчети и табла за управление, които са релевантни на нуждите на всеки от вашите бизнес отдели. Отговорните служители за различните области ще имат актуализирана информация в реално време за съответните данни, които ги интересуват.

Идентифицирайте нови възможности

Идентифицирането на нови възможности и разработването на стратегия с подкрепящи данни може да представлява конкурентно предимство и пряко да повлияе на рентабилността в средносрочен и дългосрочен план. Вашите служители могат да свържат външни пазарни данни с вътрешни данни, за да открият нови тенденции в продажбите, като анализират данните за клиентите и пазарните условия, както и да открият бизнес проблеми.

Увеличете производителността на бизнеса

Инструментите за Business Intelligence могат да се използват в процеса на подбор и анализ при събиране на данни, което води до това, че тези дейности напредват много по-бързо, отколкото в сравнение с ръчните или неструктурирани задачи. Чрез използването на Business Intelligence процесите стават по-гъвкави и ефективни, докато разходите се намаляват значително, постигайки висока бизнес ефективност.

Вземането на решения въз основа на текущото състояние на компанията и пазарните тенденции означава да действате с повече гаранции и по-малко риск. Чрез подобряване на производителността и времето, прекарано в разработване на наистина ефективни, базирани на данни стратегии, можете да съсредоточите усилията на вашата компания върху подобряване на продажбите и усъвършенстване на бизнеса.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png