Измерването на производителността на техниците на терен е от ключово значение, когато става въпрос за подобряване на ефективността. Ако компанията не разполага с показатели, не само е трудно да подобри своите бизнес резултати, но също така и да държи под отговорност своите техници.

Софтуерите за управление на услуги на терен (Field Desk), каквото е и решението ни SBS Field Desk позволява на компаниите да правят отчети за производителността на персонала, за да може да се измери представянето на техниците по време на изпълнение на различни задачи.

Натовареност на екипа

Знаете ли колко еднакво е балансирана работата в екипа? Отчетите, които предлагат софтуерите за управление на услуги на терен могат да помогнат да се открие отговор на този въпрос.

Проследимост на напредъка по възложените задачи

Компаниите могат да подобрят ефективността като проследяват в реално време напредъка и степента на завършване на задачите от техниците.

Отчети за проследяване на времето

Софтуерът за управление на услуги на терен позволява да се проследява кога техниците постъпват на работа, кога приключват задачите, както и общото време, прекарано в реално изпълнение на възложената работа.

SBS Field Desk е специализиран софтуер за управление на задачи, който намалява разходите и повишава ефективността, чрез оптимизация и автоматизация на процесите и дейностите. Всички действия се отразяват в реално време без загуба на данни. Пълната дигитализация на процеса осигурява по-добър контрол и по-бързо фактуриране. В реално време може да се проследи ефективната заетост на служителите, местоположението им и вложените услуги и материли по сервизни обекти. Вградените BI анализи са лесни за използване и помагат за вземане на бързи и правилни решения.

Софтуерът има WEB версия и Android приложение. Може да бъде интегриран с платформата ERP.NET за пълно автоматизиране на процесите – от създаване на заявка, до нейното фактуриране и плащане.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png