Business Intelligence (BI) инструментите помагат на организацията да събира, консолидира и извлича стойност от своите необработени данни. Тези инструменти позволяват на потребителите да анализират своите данни в дълбочина, подобрявайки вземането на решения на всяко ниво в организацията. Различните BI инструменти за отчитане са около 80-85% сходни по отношение на функционалности и функции. Различните BI инструменти отговарят на различни нужди на потребителите като отчитане на самообслужване, разширен анализ, отчитане на ниво предприятие и други.

Има определени очаквания от инструмента за BI отчети, когато става въпрос за оценката им въз основа на посочените по-долу параметри:

Самообслужване: Business Intelligence на самообслужване (SSBI) е подход към анализа на данни, който позволява на бизнес потребителите да имат достъп и да работят с корпоративни данни, въпреки че нямат опит в статистическия анализ, BI или извличането на данни.

Идеалният инструмент за отчитане на BI на самообслужване трябва да отговаря на посочените по-долу параметри:

 • Визуализация и интуитивност: Възможност за представяне на управлявани от KPI визуални средства за бързо получаване на информация в този момент;
 • Смесване на данни: Възможност за обединяване/смесване на данни от множество източници;
 • Възможност за създаване на шаблони на отчети и повторното им използване;
 • Възможност за експортиране на данни в PDF, Excel и други често използвани формати;
 • Възможност за споделяне на отчети с други хора в и извън организацията.

Разширен анализ: Разширеният анализ надхвърля математическите изчисления като суми и средни стойности. Той генерира нова информация, идентифицира модели и зависимости и изчислява прогнози.

Параметрите на BI решенията за разширен анализ са следните:

 • Възможност за обработка и анализ на големи количества данни;
 • Извличането на данни, чрез които да се откриват специфични тенденции;
 • Възможност за използване на техники, свързани с машинно обучение, статистически анализ и други, за генериране на много точни прогнози за бъдещи бизнес тенденции.


Отчитане на ниво предприятие:
Корпоративното отчитане е създаването и разпространението на отчети относно бизнес представянето до ключови лица, вземащи решения в една организация. Това може да включва отчети за ключови показатели за ефективност или информация, подбрана за ежедневни дейности. Различни фактори като оперативно отчитане, поддръжка за свързване на база данни и удостоверяване на потребителя са от съществено значение от гледна точка на предприятието.

Идеалният инструмент за BI отчитане на ниво предприятие трябва да отговаря на следните параметри:

 • Упълномощаване на данни с наследяване от бизнес приложение;
 • Трябва да има лесна за достъп поддръжка от доставчика на инструмента;
 • Възможност за изготвяне на отчети, които могат да бъдат форматирани в техните компоненти до ниво на отделни пиксели.

Посредством специализираното аналитично решение Power BI, имаме възможността да свържем голяма база от данни и да осигурим важни за бизнеса интерактивни справки.

По този начин получавате визуализации и доклади бързо и лесно, като имате възможността да ги споделяте с хора от вашата организация, в интернет и чрез мобилни устройства.

Свържете се с екипа на Smart Business Soft за повече информация и индивидуална консултация.

//smartbsoft.com/wp-content/uploads/2020/08/footer_logo_deep-1.png